07 Pro

Činnost školní družiny v září – listopadu

Integrovaný blok PODZIM

V září jsme zahájili činnost projektem STROMY.

Děti se učily poznávat podle charakteristických znaků stromy v terénu a v odborné literatuře a počítači si doplnily další znalosti.

V říjnu byl týden TÁBORNÍKA, zakončený stavbou ohniště a opékáním špekáčků.

Konec měsíce byl ve znamení dýní, kdy jsme vydlabali obrovskou dýni a vyzdobili vchod školy. Domů si děti odnesly skleněnou lucernu, kterou si vyrobily ubrouskovou technikou.

V listopadu jsme při každé vycházce sbírali vhodné plody a přírodniny na výrobu adventních svícnů. Jejich výrobou děti zakončily celý integrovaný blok.

03 Lis

TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ ZŠ – 8. a 15. listopadu 2021

Preventivní testování žáků na COVID-19 proběhne u neočkovaných žáků ZŠ

v pondělí 8. a 15. listopadu 2021 po příchodu do školy.

Testování se nezúčastní žáci, kteří doloží:

– že jsou očkovaní (14 dnů po plně dokončeném očkování)

-že prodělali onemocnění COVID-19 (neuplynula doba 180 dní od prvního pozitivního testu na COVID-19)

– negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě (ne starší 24 hodin u ATG testu a ne starší než 72 hodin u PCR testu)

19 Bře

Zápis dětí do 1.ročníku 2021/2022

ZŠ a MŠ Zábřeh, Rudolfa Pavlů 1799/4 (Skalička)

Co naše škola nabízí?

– rodinné, klidné a nestresující prostředí

– kroužky: čtenářský, deskové hry, kroužek angličtiny

– zaměření na ekologickou výchovu, zdravý životní styl

– od 3. ročníku výuku anglického jazyka

– menší počet dětí a věková různorodost ve třídách naší ZŠ umožňuje lepší individuální přístup jak k dětem nadaným, tak i k dětem se specifickými poruchami učení nebo chování

– přírodní zahrada (ukončení realizace 2021-2022) bude sloužit jako přírodní učebna a bude využívána k učení venku, k odpočinku, relaxaci i aktivitám školní družiny

– projektové dny, besídky, výuka plavání, škola v přírodě, sportovní a kulturní akce – dle stávající situace

– distanční výuka pro naše žáky probíhala na podzim pouze 1 měsíc, protože jsme měli spojený 1. a 2. ročník s ostatními vyššími ročníky a toto spojení chceme nadále zachovat i v dalším školním roce, aby naši školu mohli navštěvovat všichni žáci 1.-5.ročníku (v případě omezení provozu škol)

Vyhovuje vašemu dítěti rodinné, klidné, nestresující prostředí?

Potřebujete pro svoje dítě individuální přístup?

Chcete zdravé a bezpečné prostředí?

Pak je naše ZŠ ideálním místem pro Vás!

Kontakty: 606 707 369, www.zsskalicka.cz

20 Kvě

Provoz ZŠ od 25.5.2020

PROVOZ ZŠ OD 25. 5. 2020

7: 45 – 15: 30

Vstup do budovy pro žáky 1. a 3. roč. v 7.55 hod.

Vstup do budovy pro žáky 2.,4. a 5. roč. v 7.45 hod

Odchod žáků po vyučování po 4. hod.: 11.45 – 12.15 hod

Odchod žáků z ŠD: 15.00 – 15.30 hod.

Tyto časy jsou z hygienických důvodů pevné a neměnné.

Obědy pro nemocné děti bude kuchyň vydávat pouze v 12: 30 – 12: 45. Děkujeme, že nám pomáháte dodržovat všechna hygienická nařízení a doporučení.

02 Kvě

Důležité informace

Vážení rodiče,

MŠ budou otevřeny od 25. 5. 2020. V případě velkého zájmu budeme mít otevřeno i v období letních prázdnin. V červenci bude otevřena MŠ Ráječek a v měsíci srpnu bude otevřena MŠ Skalička.

Chcete-li své dítě (děti) dát v tomto školním roce, je nutné se závazně přihlásit do 10. května.

Přihláška ke stažení zde.

Vyplněnou a podepsanou závaznou přihlášku vhoďte do poštovní schránky své školy a to nejpozději do 10. května. Po tomto termínu již nebude možno dítě (děti) přihlásit.

Rodiče, kteří závazně přihlásí své dítě (děti), jsou povinni uhradit úplatu 450,- Kč na každý měsíc. Úplata je nevratná.

Rodiče, jejichž dítě nebude navštěvovat školku, nebude platit úplatu až do 31. 8. 2020.

Vzhledem k současné situaci, prosím zvažte, zda je opravdu nutné umístit Vaše dítě (děti) do MŠ. 

V případě nejasností kontaktujte ředitelku školy na tel. č. 606 707 369

31 Bře

Zápis do 1. ročníku 2020/2021

Zápis do 1.ročníku pro školní rok 2020/2021

Zápisy proběhnou od 14. do 30.dubna 2020.

Žádost o přijetí, žádost o odklad si můžete 

– vytištěnou vyzvednout na dveřích budovy školy od 3.4.2020

– nebo stáhnout zde:   žádost o přijetí / žádost o odklad

Žádost vyplníte, podepíšete a doručíte škole způsobem, který je pro Vás nejjednodušší.

– datovou schránkou ID: 94kmi8h

– emailem s digitálním podpisem

–  poštou

– vhozením do poštovní schránky umístěné na budově školy

Žádost bude vyřízena pod registračním číslem, které Vám bude zasláno e-mailem.

Seznam přijatých dětí (pod registračním číslem) bude zveřejněn na stránkách školy www.zsskalicka.cz  a na dveřích budovy školy od 5.5.2020.

V případě nejasností a dotazů nás kontaktujte:  606707369