16 Čvc

PYŽAMOVÁ PÁRTY

V pondělí 16. 7. budeme mít u nás v MŠ

pyžamovou párty! Děti mohou přijít v pyžamu

či noční košili a mohou donést jakékoliv

občerstvení, mlsání, pochutiny

15 Čvc

BATIKOVÁNÍ V MŠ

Během příštího týdne budeme u nás v MŠ batikovat (podle počasí).

Prosíme, přineste dětem bílé tričko do pátku 17.7.,

nebo sdělte požadovanou velikost a doneste 30 kč a my tričko pro vaše dítě zakoupíme.

Děkujeme!

20 Kvě

Provoz MŠ Ráječek od 25. května

Milí rodiče, od 25. května otevíráme naší školku. Školka bude otevřena každý všední den od 6:30 do 15:30 hod. Do školky mohou chodit pouze ty děti, které se nahlásili. Prosíme, abyste při prvním předání dítěte donesli „čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění“ s datem nástupu do školky.

Z hygienických důvodů nebude do konce školního roku umožněno rodičům vstoupit do budovy školy (dostanete se pouze po první dveře, u kterých jsou zvonky).

Předávání či vyzvedávání dětí

Děti budete každé ráno předávat naší školnici Markétě Kučerové od 6:30 do 7:30 hod. Ta každému dítěti změří teplotu a zkontroluje, zda dítě nejeví náznaky jakéhokoliv (i začínajícího) onemocnění (rýma, kašel apod.). Dítě s jakýmikoliv příznaky nebude přijato.

U dětí s alergickými reakcemi (rýma, kašel) je nutné doložit potvrzení u lékaře.

Děti si můžete vyzvedávat (pokud budeme odpoledne na zahradě, nechoďte prosím dále než na parkoviště) v časech:

od 11:00 do 11:30

12:00 do 12:30

14:30 do 15:30

Z hygienických důvodů nebude možné v jiný čas děti dovést či vyzvednout.

Další důležité informace:

Pro obědy si můžete chodit pouze v čase k tomu určeném a to od 12:30 do 13:00 hod.

Děti ve školce ani na procházkách do přírody nebudou potřebovat roušky, proto jim je nemusíte dávat.

Prosíme rodiče, jejichž děti nebudou chodit o prázdninách do školky, aby si v červnu zastavili platby za školné.

06 Kvě

Květen patří maminkám

Je měsíc květen a tak pro Vás máme další tipy na to, co dělat s dětmi. A protože je květen, bude se vše točit kolem maminek – zaslouží si to :).

Básnička: Maminka vaří

Maminka vaří, vše se jí daří,
s úsměvem uklízí,
k jídlu nás pobízí,
pečlivost sama, je naše máma.

Pracovní list: Zamotané rodiny

Pohádka: Maminka pracuje

Čtená pohádka: Tomáš a povinnosti (nejedná se o p.uč. Tomáše :D)

Chlapec jménem Tomáš bydlel se svými rodiči v malém domku. Měl mnoho kamarádů a rád si s nimi hrál. Byl vždy veselý, a tak ho měl každý rád. Ale bylo přece jen něco, co mu nešlo. Nerad pomáhal mamince.

Jednoho dne jej maminka prosila: „Tomáši, pojď mi, prosím, pomoci, mám mnoho práce, uklidíš nádobí?“

Tomáš odpověděl: „Maminko, já teď opravdu nemůžu, musím si dostavět lego.“

Jindy zase nutně musel malovat obrázek či jít hned ven za kamarády. Pokaždé nemohl kvůli něčemu jinému. A tak to šlo každý den. Maminka si postěžovala tatínkovi, že jí Tomáš vůbec nechce pomáhat.

Tatínek přišel za Tomášem a důrazně mu domlouval: „Tomáši, nelíbí se mi, že mamince nepomáháš. Vůbec nepracuješ. Podívej se třeba na mě. Chodím do práce, pracuji celý den a mám mnoho povinností a musím je plnit. Ty se nestydíš, že nic užitečného neděláš? Od nynějška mamince pěkně pomáhej, a budeš mít i nějaké povinnosti. Každé ráno, až se umyješ, usteleš si svou postel, a pak prostřeš na stůl k snídani. Po snídani opět všechno ze stolu uklidíš. U večeře to bude platit také. Dále si budeš vždy uklízet sám svůj pokoj a maminka ti to nebude muset připomínat.“

Tomáš si tatínka velmi vážil a vždy si přál být jako on. Vzal si jeho slova skutečně k srdci a od této chvíle mamince opravdu pomáhal, a nikdy nezapomněl plnit své povinnosti. Nedělal to ale rád. Vždy vše udělal rychle, jen aby to měl za sebou a aby si mohl jít hrát.

Ve vedlejším domě bydlela se svými rodiči Anička.

Hned, jakmile vstala, běžela za maminkou a s úsměvem se ptala: „Maminko, s čím Vám mohu pomoci?“

Když mamince pomohla, vesele říkala: „Maminko, já mám vždy takovou radost, když Vám můžu pomáhat. Je to vždy, jako by se mi v dušičce rozlilo takové krásné teplo, nebo jako by se rozsvítilo sluníčko.“

„To je tím, Aničko, že mi pomáháš ráda,“ odpověděla jí na to maminka.

Tomášovi se zdál jednou zvláštní sen. Procházeli se s Aničkou takovou zvláštní zahradou. V této zahradě bylo mnoho záhonků. Všechny záhonky byly stejně velké, avšak každý byl jiný. Některý byl zcela zarostlý plevelem a trávou, některý i bodláky. Jiné záhonky trochu kvetly, ale byly také zanedbané a zarostlé. Byly tam však i krásně rozkvetlé pěstěné záhonky, na kterých bylo vidět, že se o ně někdo pilně stará.

K dětem přišel nějaký pán a představil se jim jako zahradník, který se o tuto zahradu stará, a řekl jim: „Každý z lidí má zde svůj záhon. Jsou to záhony lidského konání.“

Prováděl je zahradou, až došli k jednomu záhonku, na kterém kvetly nádherné květiny různých barev, velikostí i vůní.

„Toto je tvůj záhonek, Aničko,“ řekl slavnostně zahradník. „Kvete tak nádherně proto, že s radostí a láskou pomáháš mamince a všem lidem kolem sebe. Jen tento malý plevílek vyrostl z toho, že jsi jednou mamince odmlouvala.“

Tomáš byl zvědavý, jak asi vypadá jeho záhonek. Vždyť pilně plní všechny své povinnosti a nikdy na to nezapomíná. Zastavili se u záhonku, na kterém rostlo mnoho květin, avšak kvetly jen velmi málo.

„To je tvůj záhon, Tomáši,“ oznámil zahradník.

Tomáš se diví: „Jak to, že květiny tak málo kvetou? Vždyť často pomáhám mamince i tatínkovi a plním si všechny své povinnosti! Jak to děláš, Aničko, že na tvém záhonu je tolik rozkvetlých květin?“

„Ani nevím, pomáhám mamince.“

„Vždyť já také,“ řekl na to Tomáš.

„Já mám velkou radost, když jí mohu pomáhat, dělám to vždy ráda, a pak je mi moc hezky u srdíčka,“ doplnila Anička.

„Aha, tak to bude tím! Já mamince nepomáhám rád. Pomáhám jen proto, že mi to řekl tatínek. Nechci ho zarmoutit, tak všechno, co mi uložil, udělám, ale celou dobu se přitom těším, až si budu moci zase dělat, co budu sám chtít.“

Moudrý zahradník s úsměvem naslouchal jejich rozhovoru. „Ano, je to tak. Své povinnosti má člověk plnit s radostí a rád, jinak taková práce nemá velkou cenu. Kdo pracuje a plní své povinnosti s láskou, ten vše svým konáním povznáší a zušlechťuje. Na jeho záhonku pak mohu pečovat o nádherné, voňavé květy.“

Tomáš si to vzal k srdci. Ráno, když se vzbudil, nevěřila maminka svým uším, když se zvesela ptal: „Maminko, s čím Vám mohu pomoci?“

Písnička: Naše máma