30 Srp

Manuál k provozu škol a testování

Zde si můžete stáhnout a přečíst manuál k provozu škol v celé ČR.

Provoz v MŠ a ZŠ Skalička a v MŠ Ráječku bude podobný jako před prázdninami. Rodiče (vyjímku mají rodiče nových dětí v MŠ, ti mohou s rouškou až do třídy) budou děti předávat vždy dole na chodbě. Do budovy školy je vstup povolen pouze s rouškou.

28 Čvn

MŠ Ráječek – provoz

Od čtvrtka 1.7. 2021 bude probíhat prázdninový provoz. Ten bude zajištěn v červenci v MŠ Skalička a od 2. srpna v MŠ Ráječku.

Zde je kontakt na odhlašování obědů během prázdninového provozu na Skaličce – 777 747 676.

25 Kvě

Zápis do MŠ

Základní škola a Mateřská škola Zábřeh, Rudolfa Pavlů 1799/4,

okres Šumperk, příspěvková organizace

Seznam přijatých dětí do MŠ

1.   ZS/1-2021

2.   ZS/2-2021

 3.   ZS/3-2021

4.   ZS/4-2021

  5.  ZR01/21

  6. ZR02/21

  7. ZR04/21

8.ZR05/21

Seznam nepřijatých dětí do MŠ

ZS/5-2021

ZR03/21

ZR06/21

ZR07/21

ZR08/21

V Zábřehu 25.5.2021

05 Kvě

Otevření mateřských škol

Vážení rodiče,

v pondělí 10. 5. 2021 se otevírají brány obou našich školiček pro všechny děti bez omezení. Děti jsou osvobozeny od povinnosti testování i nošení roušek.

Prosíme, dávejte do školky pouze zdravé děti bez rýmy, kašle a dalších příznaků nachlazení a nemocí.

Všechny děti budou mít na tento den automaticky přihlášenou stravu tak, jak bylo zvykem před uzavřením. Přejete li si změny nebo odhlášky, je potřeba si zatelefonovat do školky nejpozději do pátku do 9:00 hodin. Další dny pak už bude přihlašování stravy fungovat dle režimu, který na jednotlivých školkách probíhal před zavřením, dle individuální domluvy.

Těšíme se na vás.

10 Dub

Zápis do MŠ Ráječek

Milí rodiče, zveme Vás na zápis do mateřské školy Ráječek

Pro školní rok 2021-2022 proběhne ve dnech od 3. – 14. května 2021 bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců.

Dokumenty potřebné pro zápis dítěte do mateřské školy:

  1.  Vyplněná Žádost o přijetí dítěte do MŠ
  2.  Čestné prohlášení rodičů, že dítě je řádně očkováno
  3.  Očkovací průkaz – kopie ( scan).
  4.  Rodný list dítěte – kopie ( scan).
  5.  Občanský průkaz zákonného zástupce – kopie ( scan).

Žádost o přijetí a čestné prohlášení o očkování si můžete vytištěné vyzvednout na dveřích budovy školky od

15. 4. 2021 nebo stáhnout na stránkách školy www.zsskalicka.cz ZDE:

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY RÁJEČEK KE STAŽENÍ ZDE: https://ulozto.cz/tamhle/rNl10ngka6Ei/name/Nahrano-11-4-2021-v-13-56-04

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ K OČKOVÁNÍ KE STAŽENÍ ZDE: https://ulozto.cz/tamhle/rNl10ngka6Ei/name/Nahrano-11-4-2021-v-13-56-04

Potřebné dokumenty doručte:

· datovou schránkou

· e-mailem: msrajecek@seznam.cz s digitálním podpisem

· poštou

· vhozením do poštovní schránky umístěné na budově mateřské školy

Žádost bude vyřízena pod registračním číslem, které Vám bude zasláno e-mailem.

Seznam přijatých dětí (pod registračním číslem) bude zveřejněn na stránkách školy www.zsskalicka.cz a na dveřích budovy školy od 18. 5. 2021.

TELEFONNÍ KONTAKT: 606 724 173 nebo na stránkách školy: zsskalicka.cz

   

09 Dub

Informace k testování

V případě, že žák nebude testován, nemůže se účastnit výuky ve škole.

Bude mu zasíláno učivo a úkoly e-mailem nebo v papírové podobě.   

Testování se neprovádí:

1) Jestliže žák doloží negativní výsledek RT-PCR testu, provedený na odběrovém místě ne starší 48 hodin.

2) Jestliže žák prodělal onemocnění COVID-19 a od prvního testu s pozitivním výsledkem neuplynulo 90 dní. Tuto skutečnost je třeba prokazatelně doložit. 

08 Dub

Nástup dětí do mateřské školy

Vzhledem ke změnám opatření vlády dochází i ke změně v nástupu dětí do mateřské školy.

Od pondělí 12. 4. 2021 mohou mateřskou školu navštěvovat předškolní děti a rovněž děti rodičů IZS. Rodiče IZS jsou povinni prokázat se při nástupu dětí (v pondělí ráno) do školky potvrzením od zaměstnavatele.

Rodiče dětí, které navštěvují MŠ Ráječek mohou děti do školky přivádět dle zaběhnutého režimu.

Rodiče dětí, které navštěvují MŠ Skalička musí (z důvodu testování školáků) přivádět své děti takto:

Po a Čt: 6, 15 – 7, 15 hodin NEBO PAK v 8, 10 – 8, 20 hodin.

V jinou dobu nebude děti možno přijmout, neboť nebude přítomen pracovník, který by rodičům pomáhal děti otestovat.

Út, St, Pá: Dle potřeby jako obyčejně.

Instruktážní video seznamuje pedagogy i děti s metodou testování látkou, kterou máme k dispozici i v naší škole: https://www.youtube.com/watch?v=BmDnd140UH4