30 Čvn

Loučení se školním rokem

V úterý 27.6. jsme se sešli odpoledne, na školní zahradě, s rodiči a dětmi naší školky, abychom se rozloučily se školním rokem a s dětmi, kteří půjdou po prázdninách do školy.

Zazpívali jsme si písničky, které si děti připravily a pak předškoláci dostali vysvědčení, šerpu školáka a knížku, aby měli vzpomínku na naši školku.

Potom jsme si u táboráku opekli chutné buřtíky a párečky a vydali jsme se s dětmi, které budou nocovat ve školce na večerní procházku po okolí.

Po procházce jsme si udělali ve školce pyžamovou diskotéku, zatančili jsme si, zahráli hry a po pohádce jsme se uložili ke spánku. Nakonec se odvážilo přespat 9 dětí. Děti byly unavené a brzy usnuly. Věříme, že se jim den líbil a že si ho užily. Příští rok si to určitě zopakujeme. Děkujeme rodičům za hojnou účast.

Fotky najdete na Rajčeti.

28 Čvn

Experimentální den v Gyze

V pondělí dne 9.6.2023 se naši žáci zúčastnili projektu : Experimentální den pro žáky ZŠ,
který pro naše děti připravilo Gymnázium Zábřeh.
Tento vyjímečný den se skládal ze tří částí. Ta první byla zaměřena na základy chemie a biologie člověka, druhá na robotiku a třetí na AJ. Po celou dobu nás provázeli nejen pedagogové gymnázia, ale i zdejší studenti.
Například v ,,chemické laboratoři“ mohly děti provádět různé pokusy, v biologii dokonce
některé i na lidském těle, v AJ si vyzkoušely posluchárnu ,,na vlastní uši“. V robotice si zkusily naprogramovat svého robota a závodily v jízdě, kde ukázaly svou zručnost.
Celý den se velice vyvedl a myslím, že nadchl většinu dětí. Seznámily se s novými
zkušenostmi formou hry a vlastních zážitků, což je pro ně vždy nejlepší.

28 Čvn

Spaní ve škole

Z pondělí na úterý 26 – 27.6. proběhla na naší školičce velká přespávačka. Děti se spolu s rodiči i prarodiči sešly už v pondělí v podvečer na naší zahradě.

Tam si spolu hrály, rodiče povídali a všichni dohromady opékaly špekáčky. Potom se rodiče rozešli do svých domovů a děti zaujaly své místo na spaní. Než si stihly dát dobrou noc, vyrazily na stezku odvahy, kterou všichni úspěšně zvládly. A to nám přišla pomoct i strašidla v podobě bývalých žáčků. Poté už všichni zalehli a spali až do rána.

Vše je zdokumentované na Rajčeti, račte se podívat:-).

28 Čvn

Zdravověda není věda

Ve středu 19.4. 2023 se dolní třída proměnila na zdravotnické zařízení. Přišla za námi paní Bartoníčková – přednostka ústavu ošetřovatelství FZV UP , aby seznámila děti s prací zdravotnického personálu – sestřiček a záchranářů. Po teoretickém úvodu následovaly praktické ukázky. Paní Bartoníčková donesla s sebou spoustu zdravotnických pomůcek a materiálu. Děti si mohly spoustu věcí vyzkoušet na vlastní kůži – ať už v roli pacienta nebo sestřičky či ošetřovatele. Všem dětem se přednáška moc líbila a spousta zatoužila stát se záchranářem.

Moc děkujeme paní Bartoníčkové za poutavou přednášku.

18 Kvě

Seznam dětí přijatých do MŠ

Seznam dětí přijatých do MŠ pro školní rok 2022-2023

MŠ R. Pavlů                                                                MŠ Ráječek

ZS-2023-12                                                                    ZR-2023-8

ZS-2023-7                                                                       ZR-2023-9

ZS-2023-6                                                                       ZR-2023-5

ZS-2023-10                                                                  ZR-2023-1

ZS-2023-1                                                                       ZR-2023-2

ZS-2023-13   individuální vzdělávání

Seznam dětí nepřijatých do MŠ pro školní rok 2022-2023

MŠ R. Pavlů                                                               MŠ Ráječek

ZS-2023-2                                                                    ZR-2023-4

ZS-2023-3                                                                       ZR-2023-6

ZS-2023-4                                                                       ZR-2023-7

Z ZS-2023-5                                                                    ZR-2023-3

V Zábřehu den 18.5.2023

02 Kvě

Zápisy do 1. třídy

Ve středu a ve čtvrtek 19. – 20. dubna 2023 proběhly na naší škole zápisy do prvních tříd.

Přivítali jsme naše budoucí prvňáčky, kteří se ve třídě proměnili v malé cestovatele  naší školou. Na připravených stanovištích plnily různé úkoly, např.: sbalit si správný batoh na cestu, rozeznávat číslice, barvy a geometrické tvary, hrát si s písmenky a se slovy, malovat…..

Nutno říci, že našim malým cestovatelům se opravdu dařilo a všichni nakonec získali zaslouženou odměnu – drobný dárek, který speciálně pro tuto příležitost vyrobily děti v družině.

Děkujeme všem dětem i rodičům a už teď se těšíme na naše nové prvňáčky!

20 Dub

Ve středu dne 15.3.2021 proběhl na naší škole projektový den s názvem ZDRAVÉ ZUBY, který byl zaměřen na problematiku dentální hygieny.

Na zoubek se nám přišli podívat studenti stomatologické fakulty UP Olomouc, kteří byli našimi hosty v tomto projektu. Děti seznamovaly se správnou péčí o svůj chrup, vyzkoušely si správnou techniku čištění zoubků, seznámily se s různými dentálními pomůckami a zdokonalily si představu v prevenci proti zubnímu kazu.

Protože si na tento den děti přinesly svoje zubní kartáčky, mohly si všechny nabyté znalosti vyzkoušet hned na sobě. Myslím, kromě hladších zubů jsme si všichni odnesli i spoustu nových poznatků.

09 Bře

Den zdraví

Ve čtvrtek 9.3.2023 proběhl na naší škole projektový Den zdraví. 

V první části projektu si děti povídaly o zdraví, zapáleně vedly čilou debatu o tom co je, či není zdravé, vytvářely myšlenkové mapy a vyplňovaly pracovní listy.

V druhé části se děti rozdělily a každá skupina vytvořila koláž – panáčka ze zdravých a nezdravých potravin. Menší děti si sestavily svoji velkou pyramidu potravin.

A to nejlepší na konec – sladkou a hlavně zdravou odměnou byly dětmi společně vyrobené saláty, ať už ovocné či zeleninové. 

Celý projekt jsme si ve zdraví užili a jak nám chutnalo, se můžete podívat přímo na Rajčeti:-).

09 Bře

Naši malí stavitelé

V měsíci lednu a únoru se pracovní činnosti nesly ve znamení stavitelství. Pro děti byly zapůjčeny sady stavebnic a kufry s nářadím od MAS Horní Pomoraví, tímto moc děkujeme. První stavebnicí byla Valachia, při které děti zkoušely postavit domy jako za starých časů – klasické dřevěné roubenky. Druhá stavebnice Teifoc už nabízela novější způsob stavby domu a to za pomocí cihel a malty. Téměř všechny domy přežily a dětem se moc povedly. A poslední hodiny byly věnovány práci dřevem a seznámení se s nářadím. Kdy si děti vyzkoušely, jak opracovat dřevo, aby bylo hladší, jak použít svěrák, pilku,…a všichni jak zabít 18 hřebíků. Pro některé lehká věc, pro jiné poprvé v životě… Více prozrazovat nebudeme, vše se časem dozvíte sami. Foto vašich inženýrů ve fotogalerii…