02 Led

Vánoce

V prosinci jsme uspořádali ve škole vánoční akce. Proběhlo rozsvěcování vánočního stromu – ve spolupráci s hasiči na Skaličce, kde děti zazpívaly pásmo koled. Rodiče se s dětmi mohly zúčastnit vánočních dílen, kde si mohli vyrobit vánoční výrobky a poslední den školy proběhla třídní vánoční besídka s nadělováním dárků.

07 Pro

Mikuláš

V pátek 7.12. se na nás přišel podívat Mikuláš, anděl a čerti. Nejdřív navštívili školáky a potom se vydali do školky. Každý musel říct básničku nebo zazpívat písničku a teprve potom jsme byli obdařeni balíčky se sladkostmi. Samozřejmě jsme všichni slíbili, že budeme poslouchat a nebudeme zlobit. Doufáme, že se nám to podaří splnit.

07 Pro

Batůžkový projekt

Naše škola, ve spolupráci s II. ZŠ Zábřeh, se zapojila do projektu Děti pomáhají dětem – Batůžkový projekt. Cílem projektu je, že žáci v dárcovských zemích připravují pro své kamarády v tisíce km vzdálených školách školní aktovky, batůžky se školními pomůckami a dalšími potřebnými věcmi.

Děkujeme všem rodičům i žákům, kteří se do projektu zapojili a donesli vybavené aktovky nebo batůžky.

05 Pro

Akce prosinec

V pátek 7.12. Mikulášská nadílka

V úterý 11.12. Koncert ZUŠ – 20 Kč

V pondělí 17.12. – vánoční dílna  15.00 – 17.00 hod.

V pátek 14.12.  v 17.00 hod. proběhne rozsvěcování vánočního stromu na Skaličce. Žáci si připravili pásmo koled.

Jste srdečně vítáni.

 

28 Lis

Erasmus

V listopadu, v rámci výměnného pobytu Erasmus, byla na naší škole, studentka z Německa. Strávila u nás 14 dnů. Navštívila základní školu, školní družinu i obě mateřské školky. Komunikace probíhala nejenom v anglickém jazyce, ale i v německém nebo ruském. Antonia pomáhala při různých činnostech na jednotlivých pracovištích.

Pro děti v mateřské školce bylo velice obohacující vidět na vlastní oči člověka, který mluví jiným jazykem. Velkou zkušeností pro ně byl také fakt, že i když nemluvíme stejnou řečí jako Antonie, můžeme se s ní domluvit pomocí řeči těla. Antonie měla kladný vztah k dětem a tak si s ní užily spoustu zábavných her. Díky její návštěvě se některé naučily pozdravit, poděkovat a rozloučit v anglickém nebo německém jazyce, starší si zapamatovaly i další slovíčka z různých oblastí. S dětmi pracovala také při oblékání, svačinách, při vykonávání osobní hygieny, pobytech venku, hrála s nimi pohybové hry, ochotně se dětem věnovala i individuálně. Děti si ji velmi oblíbily a na rozloučenou dostala Antonie památníček plný obrázků, který jí nakreslily.

Jednou ze součástí její návštěvy byla i účast na hodinách v základní škole, kde se Antonie představila a vyprávěla o sobě, rodině, zálibách a koníčcích. Popsala nám svoji školu město a život ve městě. Také žáci si pro Antonii připravili krátké povídání o sobě, svých zálibách, o škole a našem městě. Poté probíhala komunikace formou otázek a odpovědí. Ve škole si s žáky zahrála různé hry, chodila s nimi v rámci družiny na vycházky do přírody. I když naše angličtina nebyla vždy stoprocentní, žáci se dozvěděli spoustu zajímavých věcí a užili si hodně legrace, hlavně při vymýšlení nových anglických výrazů ve snaze, vzpomenout si na zapomenuté slovíčko. Důležité však bylo, že si všichni společné hodiny vzájemně užili a získali nové zkušenosti.

25 Lis

Projekt Recyklohraní

Ve středu 23.11. 2018 proběhl na naší škole PROJEKT RECYKLOHRANÍ s názvem – Pojďte udělat skvělou reklamu na třídění baterek a elektra!

V první části projektu jsme s dětmi diskutovali na téma elektrospotřebiče a jejich použití v domácnosti. Zamýšleli jsme se nad dalšími možnostmi jejich následného využití, řešili jsme i problematiku ,,přetechnizovaného“ světa a pokoušeli se najít vhodné náhrady elektrospotřebičů za mechanické alternativy. Povídali jsme si také, jak nejlépe se o své ,,miláčky“ starat. Poté žáci zpracovávali pracovní listy na toto téma.

Druhá část byla zaměřena na třídění baterek a elektra a na ochranu životního prostředí pomocí recyklace. Děti se opět setkaly s rodinnou Šetrných, která nás doprovází v rámci projektu Recyklohraní a s pomocí tvořivých pracovních listů s nápaditými úkoly si zopakovaly základy problematiky recyklace elektra a baterií. Vytvořily si panáčka ,, Bateráčka “, který všem připomíná, jak se použité baterie třídí.

V další části se děti proměnily v reklamní agenty a pokusily se, někteří samostatně, jiní v týmech, vytvořit nejlepší reklamu na problematiku třídění baterek a elektra.

Nutno říct, že všichni žáci se zhostili jak úkolů, tak výrobků, na jedničku s hvězdičkou a určitě každé jejich dílo stojí za zvážení, jak a proč máme recyklovat!!

16 Lis

Drakiáda

V úterý 13.listopadu proběhla již tradiční Drakiáda. Za doprovodu dětí z naší MŠ jsme se vydali na Humenec, kde se sešlo velké množství rozličných draků. V tento den se ovšem nehnul ani lístek na stromě, což nám ale vůbec elán a nadšení nezkazilo. Děti o to více zapojili své pohybové schopnosti a draci se do výše přece jenom vznesli. Jako v loňském roce byla nejúspěšnější Eliška K. se svým drakem Pepinou. Ocenění si však odnesli všichni zúčastnění. Těšíme se na příští rok a na větší vítr.