16 Dub

Zápis dětí do 1.ročníku

Zápis do 1. třídy 

Ve dnech 12. a 13. 4. 2018 proběhl  zápis do 1. třídy, kterého se zúčastnilo celkem 9 dětí.
Pro děti byly připraveny  zajímavé úkoly, které postupně plnily. Nemusely se však bát, vše bylo pojato formou hry a povídání.
Hned po vstupu do třídy se děti proměnily v kapitány námořní lodi a jako takové ukazovaly své dovednosti na palubě. Nejprve se řádně představily admirálovi a posádce (učitelé). Potom, jako správní kapitáni, nalovily dostatek ryb, aby zajistili zásoby pro svou posádku. Přitom se jim, mimo jiné, „přimotalo“ do sítě i pár nepotřebných věcí. Zde měly ukázat svůj postřeh, všeobecný přehled a slovní zásobu.
Dalším úkolem bylo přejít a přeskákat po palubní lávce tam a zpět, aby dokázaly svou řádnou tělesnou zdatnost. Hned nato se pustily do skládání „nalovených“ rybek na správné místo, kdy poznávaly nejen barvu, ale i počet a polohu rybiček.
Odměnou jim byla truhla s pokladem, plná diamantů – geometrických tvarů a písmenek, které děti s přehledem určily. Poté se kapitáni přemístili k maketě námořní mapy, kde museli roztřídit lodě podle barvy a velikosti. Každá loďka byla také očíslovaná a tak je kapitáni nakonec seřadili rovněž podle čísel. Po náročném úkolu si s posádkou zazpívali a zabubnovali na bubínek. Nakonec přidali i nějakou tu básničku.
Ale protože jsme na moři, za chvíli přišlo hlášení o veliké bouři, a tak kapitáni museli nechat zábavy a své lodě bezpečně zavést do přístavu a to pomocí labyrintu, kde bylo jejich úkolem najít co nejrychlejší a nejbezpečnější cestu. Po zdárném splnění úkolu, kdy všechny lodě byly zachráněné v bezpečí přístavu, zasedli děti k pastelkám. Každé dostalo obrázek nedokreslené lodě, kterou pak podle své fantazie dokreslilo. Nakonec se ještě po krátkém povídání rozloučily s posádkou.
Všechny děti se zhostily role kapitána na jedničku a každé si domů odneslo pamětní list, sladký dáreček, a jak doufá naše posádka, i spoustu zážitků z této nové velké dobrodružné cesty.

16 Dub

Výsledky zápisu

Základní škola a Mateřská škola Zábřeh, Rudolfa Pavlů 1799/4,

okres Šumperk, příspěvková organizace

Seznam dětí přijatých do 1.ročníku

  1. ZSRP/2018 – 1
  2. ZSRP/2018 – 2
  3. ZSRP/2018 – 3
  4. ZSRP/2018 – 4
  5. ZSRP/2018 – 7
  6. ZSRP/2018 – 8

Odklad školní docházky

  1. ZSRP/2018 – 5

      2. ZSRP/2018 – 6

      3. ZSRP/2018 – 9

V Zábřehu 16.4.2018

30 Bře

Jak se stát dobrým kamarádem?

Dne 22.3.2018 u nás ve škole proběhl program z nabídky Etických dílen.

Pro žáky 1.-5. ročníku byl připraven projekt z názvem :  Jak se stát dobrým kamarádem? pod vedením paní Pohankové.

Děti si měly, na základě rozhovorů, spotů, scének a jiných činností, pomoci uvědomit význam a důležitost přátelství. Zároveň si mohly sami vyzkoušet příklady dobrého a špatného chování vůči druhým lidem a sdílet svoje pocity. To vše proběhlo ve velmi dobré, otevřené a přátelské atmosféře. Na závěr si děti vyrobily vlastní model ,, podaných rukou“, kde si zaznamenaly pro ně nejdůležitější specifika přátelství.

29 Bře

Velikonoční den, vítání jara

Ve středu 28.března proběhl ve škole projekt – Velikonoční den. Seznamovali jsme se s velikonočními tradicemi a zvyky, barvili vyfouklá vajíčka, posypávali je různými materiály – káva, vločky, koření. Vyzkoušeli si barvení vajíček v cibulové slupce a upekli velikonoční perníčky, které jsme samozřejmě ihned snědli.

V rámci tohoto dne jsme se loučili i se zimou a přivítali jsme jaro vynesením Moreny. Za doprovodu různých hudebních nástrojů a hrkaček jsme doprovodili Morenu k řece Sázavě, kde jsme ji zapálili a vhodili do řeky.

29 Bře

Předškoláci v 1.třídě

Ve středu 21.března navštívili předškoláci z MŠ Skalička a MŠ Ráječek 1.třídu. Zasedli do školních lavic a na chvíli se stali školáky. Prvňáčci ukázali předškolákům, co se ve škole naučili a všichni společně recitovali básničky, zpívali písničky, počítali, psali na tabuli a zahráli si různé hry. Všem se hodina líbila a předškoláci se již těší, až se v září stanou opravdovými školáky.

27 Bře

Pasování prvňáčků

Ve čtvrtek 22.3. se naši prvňáčci zúčastnili akce Pasování prvňáčků. Akce proběhla v zábřežské knihovně, kde si děti prohlédly knihovnu, poslechly pohádku, splnily úkoly a potom byly králem pasovány na čtenáře. Na závěr dostaly i drobné upomínkové předměty.