29 Bře

Ponožkový den

21. března jsme se připojili k Světovému dni Downova syndromu, kterému se říká – Ponožkový den. Ponožky patami k sobě do tvaru X vytvoří symbol poruchy chromozomu, protože je to chromozom 21. a navíc ztrojený, slaví se tento den právě 21.3. Proto jsme si tento den oblékli každou ponožku jinou. Vyprávěli jsme si na toto téma a o odlišnostech, které mohou lidé s tímto syndromem mít a vytvořili jsme si plakát, který nám připomíná, že každý můžeme být jiný. Fotografie z ponožkového dne najdete ZDE.

19 Úno

Připravované akce

20.3. Keramika       3.,4., 5.roč.      8.30 hod.       30 Kč

20.3. Knihovna        3., 4., 5.roč.    10.00 hod.

27.3. Knihovna       1.,2.roč.             10.00 hod.

15.5. Keramika       1.,2.roč.         10.00 hod.         30 Kč

15.5. Knihovna      3.,4.,5.roč.      10.00 hod.

29.5. Knihovna      1.,2.roč.           10.00 hod.

14 Úno

Projekt – Zdravé zuby

V pátek, dne 8.2.2019 proběhl na naší škole projektový den s názvem ZDRAVÉ ZUBY, který byl zaměřen na problematiku dentální hygieny.

První dvě hodiny jsme se věnovali zoubkům z teoretického hlediska, povídali jsme si o jejich stavbě, říkali jsme si jejich jména, funkce a o dočasném a trvalém chrupu. Poté děti ve skupinách vytvářely dílka z přinesených obrázků potravin a pomocí roztíratelných pastelů a fixů vytvářely koláže týkajících se daného tématu.

Další dvě hodiny byly věnovány praktické části, kterou vedla paní, která se věnuje  dentální hygieně a která byla naším hostem v tomto projektu. Zde se děti seznamovaly se správnou péčí o svůj chrup, vyzkoušely si správnou techniku čištění zoubků, seznámily se s různými dentálními pomůckami a zdokonalily si představu v prevenci proti zubnímu kazu.

Protože si na tento den děti přinesly svoje zubní kartáčky, mohly si všechny nabyté znalosti vyzkoušet hned na sobě. Kromě hladších zubů jsme si všichni odnesli i spoustu nových poznatků.

Fotografie z projektového dne najdete ZDE.

05 Úno

Recyklování 2

Tento týden proběhla na naší škole další část celoroční ekologické soutěže Recyklohraní pod názvem Vytvořte BATERKOŽROUTA . V první části úkolu jsme se s dětmi zamýšlely nad vznikem a použitím různých barerií a akumulátorů a jejich následnou recyklací. Z větší část jsme navázali na předešlý projekt Třídění elektrospotřebičů a baterií, kterému jsme se věnovali v prvním pololetí. Poté jsme se zaměřili na druhou, kreativní část úlohy Výroby BATERKOŽROUTA . Všechny děti se zapojily s velkou dávkou fantazie a brzy daly vzniknout menším i větším BATERKOŽROUTKŮM I BATERKOŽROUTEK. Jen malou chvíli se ohřály na výstavce a brzy všechny výtvory skončily u dětí v pokojíčku, čekající na svůj povinný příděl baterek:-)-