30 Čvn

Spaní ve škole

V úterý 26.6. proběhlo spaní ve škole. Sešli jsme se v 6 hod. na školní zahradě, kde jsme poseděli u ohně, opekli špekáčky, zazpívali si písničky a zahráli hry. Když se setmělo absolvovali jsme stezku odvahy. Strašila, která byla schována na zahradě nás strašila, ale i tak jsme všichni stezku odvahy zvládli a to jsme potvrdili svým podpisem na konci stezky.

28 Čvn

Seznam pomůcek na školní rok 2018-2019

Seznam věcí do 1.ročníku

Pouzdro, pastelky, voskovky, tužka č. 1, 2, 3, guma, lepidlo, nůžky, suché pastely, plastelína, štětec malý a velký, kelímek na vodu, malý deníček, notový sešit

Převlečení do Tv, cvičky, tenisky, přezůvky

Seznam věcí do 2.ročníku

Barevné papíry, vodové barvy, tempery, štětec malý a velký, lepidlo, nůžky, suché pastely, voskovky, tužka č. 1, 2, 3, plastelína, kelímek na vodu, převlečení do VV, pravítko

výkresy malé – 20 ks                                  sešit č. 513 – 1 ks

výkresy velké – 15 ks                                 deníček

sešit č . 512 – 5 ks                                        velký nelinkovaný sešit do geometrie

notový sešit

Seznam věcí do 3.ročníku

Barevné papíry, vodové barvy, tempery, štětec malý a velký, lepidlo, nůžky, suché pastely, voskovky, tužka č. 1, 2, 3, plastelína, kružítko, kelímek na vodu, převlečení do VV a TV

pravítko 30 cm, pravítko trojúhelníkové s ryskou

výkresy malé – 20 ks                                   sešit č. 5110 – 1 ks

výkresy velké – 15                                        notový sešit

sešit č. 512 – 5 ks                                       deníček

sešit č. 513 – 1 ks                                       velký nelinkovaný sešit do geometrie

Seznam věcí do 4.ročníku

Barevné papíry, vodové barvy, tempery, štětec malý a velký, lepidlo, nůžky, suché pastely, voskovky, tužka č. 1, 2, 3, plastelína, kružítko, kelímek na vodu, převlečení do VV a TV

pravítko 30 cm, pravítko trojúhelníkové s ryskou

výkresy malé – 20 ks                                    sešit č. 523 – 8 ks

výkresy velké – 15 ks                                   velký nelinkovaný sešit do geometrie

velké linkované sešity – 3 ks                         deníček

notový sešit                                                    linkovaný blok

Seznam věcí do 5.ročníku

Barevné papíry, vodové barvy, tempery, štětec malý a velký, lepidlo, nůžky, suché pastely, voskovky, tužka č. 1, 2, 3, plastelína, kružítko, kelímek na vodu, převlečení do VV

a TV

pravítko 30 cm, pravítko trojúhelníkové s ryskou

výkresy malé – 20 ks                                sešit č. 524 – 3 ks

výkresy velké – 15 ks                                velké linkované sešity – 3 ks

notový sešit                                                 deníček

sešit č.523 – 8 ks                                          linkovaný blok

21 Čvn

Spaní ve škole

V pondělí 25.6. spaní ve škole, sraz ve škole v 18.00 hod.

Vzít si: špekáček, pečivo, spacák, pití,  na úterý – plavky a svačinu, protože je plavání.

Na opékání zveme i rodiče.

21 Čvn

Den dětí

V pátek 1.6.2018 proběhl v naší škole Den dětí. Pro děti byla připravena hra Šipkovaná. Trasa vedla v okolí včelínu, kterou děti procházely ve dvojicích až trojicích (dle věku) dané stanoviště, kde plnily různé úkoly.  Ty si pro ně připravily děti z 4. a 5.. ročníku. Mohly si tak vyzkoušet střelbu dětskou kuší, kuličkovkou na ,,střelnici“, přímý boj s husity s pravými středověkými zbraněmi,  hod kruhem na cíl, zahrát si na detektivy při luštění skrytých obrázků, vyzkoušet si svůj odhad při určování věci pomocí hmatu, sestavit puzzle, nakreslit obrázek. Nakonec také mohli vyčerpaní závodníci uspokojit své chuťové buňky na konečném stanovišti, kde hádali chuť různých pochutin, např. jahod, hrášku atd. Protože závod zvládli na výbornou všichni účastníci, čekala je na konci sladká odměna a pro vítěze diplom se sladkou tečkou.

19 Čvn

Čtvrtek 21.6. – učení na 1. hodinu, sportovní oblečení – sport. akce s žáky II.ZŠ Zábřeh

Pátek 22.6. – sportovní oblečení, sportovní akce s žáky ZŠ Jestřebí

Pondělí 25.6. – odevzdávání učebnic, spaní ve škole

Úterý 26.6. – plavání

Středa 27.6. – sport. den, vycházka do přírody

Čtvrtek 28.6. – kino

Pátek 29.6. – vysvědčení (vysvědčení bude rozdáno do 8.30 – nahlaste, kdo z dětí zůstane ve školní družině, pokud chcete odhlásit na pátek 29.6. dětem oběd, musíte učinit do úterý 26.6.)

19 Čvn

Škola v přírodě

Škola v přírodě

Od 4.-8.6. se děti z MŠ i ZŠ zúčastnily již tradiční školy v přírodě v Kunčicích v chatě U profesora. Program byl pestrý i nabitý.

V pondělí po příjezdu jsme vybalili, zahráli hry a po obědě prozkoumali krásy Kunčic.

V úterý jsme vytvořili pohlednice pro rodiče a odpoledne se je vydali poslat do Starého Města a samozřejmě jsme nemohli minout cukrárnu se zmrzlinou.

Středa patřila koním a večerního programu Kunčice hledají talent se zúčastnilo mnoho hvězd se skvělými vystoupeními.

Ve čtvrtek jsme konečně vyzkoušeli nový bazén se slanou vodou. Po večeři nemohla chybět diskotéka a opékání špekáčků.

A v pátek už jsme pobalili věci a zamávali chatě při odjezdu domů.

Celý týden probíhal turnaj ve fotbale a celotýdenní hra, kdy vítězné týmy získávaly každý den kousky mapy od pokladu, který nakonec všichni společně ve čtvrtek nalezli a vykopali.

23 Kvě

O poklad paní Magdaleny

Dne 10.května se žáci z 5.roč. Aneta Hradilová, Přemysl Dušánek a Martin Matoušek zúčastnili vlastivědné soutěžě O poklad paní Magdaleny, která se konala v krásných prostorách muzea Pod Podloubím. Na žáky čekalo neuvěřitelných 15 úkolů (např.znaky obcí, městská hra, státní svátky, ta naša Haná, místopis, pidifrky, Magdalenin videostop,…)  Děti se dozvěděly i získaly mnoho nových informací a zkušeností (např. střelba z lukostřílu, nebo informace o místní kašně,…) a ukázaly i své znalosti z historie.  Za sebe děti chválím, protože získaly krásné 5. místo.

17 Kvě

Den maminek

Ve čtvrtek 10.května proběhla  na školní zahradě besídka ke Dni maminek. Školáci a děti ze školky si pro maminky a ostatní hosty připravili pásmo tanečků, písniček, básniček i pohádek. Žáci 4. a 5. ročníku si sami (bez pomoci p. učitelek) nacvičili a připravili historické vystoupení – Husité. Předvedli scénku i historickou bitvu a jejich vystoupení sklidilo úspěch. Na závěr děti předaly maminkám dárečky, které si samy vyrobily.