28 Čvn

VÝLET NA LUPĚNSKÉ HORY

V pondělí 17. června jsme se s dětmi vypravili vlakem do Lupěného, kde jsme si poté udělali vycházku k altánu a hřišti v tamní krásné přírodě. Děti si kromě sportovních aktivit na prolézačkách postavily z přírodnin domečky pro broučky a odnesly si z výletu spoustu zážitků.

Další fotky na Rajčeti 😉

03 Čvn

MATEŘINKOVÁ OLYMPIÁDA

Mateřská škola Severáček jako každý rok připravila pro děti ze školek „Mateřinkovou olympiádu“. Naši předškoláci si zasoutěžili v běhu, skoku do dálky a hodu a pro malé závodníky byla připravena zábavná stanoviště. Předškoláci si za své výkony odnesli medaile a ostatní dostali sladkou odměnu.

Další fotky na Rajčeti 😊

03 Čvn

Divadlo na Božence

V úterý 21.5. jsme s dětmi navštívili divadelní představení „Popletená pohádka“, které pro nás připravili děti a pedagogové z dramatického kroužku. Cestou zpátky jsme se zastavili na hřišti u rybníka.

Další fotky na Rajčeti

20 Kvě

PŘIHLAŠOVÁNÍ K PRÁZDNINOVÉMU PROVOZU

 1. Přihlášení k prázdninové docházce na mateřské školy proběhne pouze ve dnech:

23. 5. 2024 – 14,00 – 17,00 hodin

24. 5. 2024 –  8,00 – 11,00 hodin

 • Pro každou mateřskou školu, kterou bude vaše dítě navštěvovat, musíte mít samostatnou přihlášku, kterou si vyzvednete na dané škole nebo stáhnete z webových stránek dané školy.
 • Vyplněnou přihlášku doručíte v určených dnech (23. 5. -24. 5. 2024) na zvolenou mateřskou školu.
 • Při doručení Žádosti o přijetí k prázdninovému provozu uhradíte školné a stravné dle požadované docházky – platba je podmínkou přijetí.
 • Případný přeplatek Vám bude vrácen po vyúčtování na číslo účtu uvedeného na žádosti.
 • Platbu školného neplatí děti plnící povinnou předškolní docházku.
 • Budete-li žádat zproštění úplaty za vzdělávání z jiného důvodu, je třeba doložit na místě příslušné potvrzení
 • V případě velkého zájmu není přijetí automatické a může nastat situace, kdy dítě nebude moci škola dítě pro velký zájem přijmout. Zajistit péči o dítě je povinností zákonného zástupce.
 • Pro dítě není vhodné účastnit se celého prázdninového provozu.
 • Doporučujeme zákonným zástupcům pečlivé zvážení přihlašování dítěte k prázdninovému provozu.

Provoz jednotlivých mateřských škol:

 1. 7. – 12. 7. 2024 – MŠ Zahradní

15. 7. – 26. 7. 2024 – MŠ Strejcova (Ráječek, Skalička)

29. 7. – 9. 8. 2024 – MŠ Severáček

12. 8. -23. 8. 2024 – MŠ Pohádka

26. 8. – 30. 8. 2024 – provoz přerušen, všechny MŠ UZAVŘENY

10 Kvě

Seznam dětí přijatých do MŠ

MŠ R. Pavlů                                                       MŠ Ráječek

ZS-1                                                                        ZR-1

ZS-2                                                                        ZR-2

ZS-3                                                                        ZR-4

ZS-5

ZS-6

ZS-7

Zábřeh    10.5.2024                                  Mgr. Taťána Zubíková