30 Lis

Vánoční besídka a dílna 20. 12. 2018

Srdečně Vás zveme na vánoční besídku, která se koná ve čtvrtek 20. 12. 2018 od 15.30 hod. Děti pro Vás nacvičili divadelní představení s názvem Vánoční příběh. Po představení bude následovat každoroční vánoční dílna, kde si společně s dětmi můžete vyrobit různé vánoční ozdoby.

28 Lis

Erasmus

V listopadu, v rámci výměnného pobytu Erasmus, byla na naší škole, studentka z Německa. Strávila u nás 14 dnů. Navštívila základní školu, školní družinu i obě mateřské školky. Komunikace probíhala nejenom v anglickém jazyce, ale i v německém nebo ruském. Antonia pomáhala při různých činnostech na jednotlivých pracovištích.

Pro děti v mateřské školce bylo velice obohacující vidět na vlastní oči člověka, který mluví jiným jazykem. Velkou zkušeností pro ně byl také fakt, že i když nemluvíme stejnou řečí jako Antonie, můžeme se s ní domluvit pomocí řeči těla. Antonie měla kladný vztah k dětem a tak si s ní užily spoustu zábavných her. Díky její návštěvě se některé naučily pozdravit, poděkovat a rozloučit v anglickém nebo německém jazyce, starší si zapamatovaly i další slovíčka z různých oblastí. S dětmi pracovala také při oblékání, svačinách, při vykonávání osobní hygieny, pobytech venku, hrála s nimi pohybové hry, ochotně se dětem věnovala i individuálně. Děti si ji velmi oblíbily a na rozloučenou dostala Antonie památníček plný obrázků, který jí nakreslily.

Jednou ze součástí její návštěvy byla i účast na hodinách v základní škole, kde se Antonie představila a vyprávěla o sobě, rodině, zálibách a koníčcích. Popsala nám svoji školu město a život ve městě. Také žáci si pro Antonii připravili krátké povídání o sobě, svých zálibách, o škole a našem městě. Poté probíhala komunikace formou otázek a odpovědí. Ve škole si s žáky zahrála různé hry, chodila s nimi v rámci družiny na vycházky do přírody. I když naše angličtina nebyla vždy stoprocentní, žáci se dozvěděli spoustu zajímavých věcí a užili si hodně legrace, hlavně při vymýšlení nových anglických výrazů ve snaze, vzpomenout si na zapomenuté slovíčko. Důležité však bylo, že si všichni společné hodiny vzájemně užili a získali nové zkušenosti.

28 Lis

Divadelní představení 10. 12. 2018

V pondělí 10. 12. 2018 půjdeme do divadla na pohádku O statečném kováři Mikešovi.  Po svačince pojedeme autobusem ze Skaličky v 9.22 hod.  Divadlo začíná v 10.00 hod a vstupné je 55,- Kč.

Mikeš je kovářský synek, který se vydá do světa na zkušenou. Cestou se k němu připojí silák Matěj a společně se rozhodnou najít dvě královské dcery, které už měsíce nikdo nespatřil. Pokud se jim to má podařit, budou muset překonat množství nástrah a pokušení.  Pojďme jim v jejich putování držet palce!

12 Lis

Pohádkové putování se světýlky

Dne 5.11. se na naší škole uskutečnilo každoroční putování se světýlky. V 17.00  jsme se všichni sešli před školou, kde nás uvítal skřítek Podzimníček.  A měl velké starosti. Jako pokaždé, měl i letos uspávat broučky, ale zlá víla Míla mu sebrala kytaru, bez které broučky nemůže uložit k zimnímu spánku. Poprosil tedy děti, jestli mu nepůjdou pomoci kytaru od víly Míly získat. Děti měly s sebou na cestu světýlka a lampiony, aby skřítkovi mohly na cestě svítit. Hledání víly bylo úspěšné a děti spolu s Podzimníčkem vílu našly. Ale i tak neměly vyhráno, ukázalo se, že Míla tu kytaru jenom tak nevydá. Nebyla totiž vůbec zlá, ale jenom hodně smutná a opuštěná. A ta kytara jí jako jediná dávala radost. Děti však spolu se skřítkem Podzimníčkem vílu přesvědčily, že jí mají moc rádi a jsou její kamarádi. Nakonec tedy vše dobře dopadlo a děti spolu s vílou a skřítkem uspaly na školní zahradě všechny broučky krásnou písničkou doprovázenou na Podzimníčkovu kytaru. Potom si všichni ještě chvíli pohrály, aby se nakonec, stejně jako broučci, schovaly do svých postýlek a oddaly se sladkému spánku.