02 Lis

Páteční výlety do lesa

Školní družina pořádá každý pátek dlouhé výpravy do lesa. Děti sbírají lesní plody, teď na podzim především houby. Pozorujeme stopy zvěře v terénu. Na mýtině v lese na Skaličce si celoročně společně stavíme domečky z lesního „materiálu“ a neustále je vylepšujeme. Jsou velmi hezké a děti tyto skupinkové aktivity moc baví. Na každý pátek se celá družinka moc těší a od „pátečního výletu do lesa“ je odradí jen silný déšť.

Na webu školy najdete i fotografie z těchto oblíbených akcí.

15 Bře

Týden zdraví v družině

Zdravý týden v družině

V rámci družiny jsme si s dětmi udělaly zdravý týden na téma „Ve zdravém těle zdravý duch“. V tomto týdnu jsme si vyzkoušeli spoustu činností pohybových, výtvarných, ale také jsme ochutnávali zeleninu. (viz. foto)

V pondělí jsme si vyzkoušeli uvařit šípkový čaj a u toho jsme vymalovávali a poslouchali „ Jak Křemílek a Vochomůrka vařili čaj z šípků“, poznávali jsme léčivý plod a povídali jsme si o něm.

V úterý jsme se zabývali zeleninou. Poznávali jsme ji po hmatu i po chuti. Zeleninu jsme si i otiskli na papír a vytvořili z ní zajímavé obrazce. Na závěr si každý podle své fantazie vytvořil zeleninový salát.

Ve středu jsme se bavili o potravinové pyramidě. Třídili jsme zdravé a nezdravé potraviny. Zahráli jsme si hru „přetahovanou“, kde se přetahovaly zdravé a nezdravé potraviny. Děti si také vytvořily Nenasytu, do kterého házely knedlíky.

Ve čtvrtek jsme do tématu zařadili i pitný režim. Povídali jsme si o tom, co s námi udělají nezdravé, colové nápoje. Viz. pokus s colou a křídou. Hráli jsme hru, do které si samy děti nakreslily obrázky nápojů, poté se shlukovaly do stejných druhů nápojů.

Poslední den jsme se věnovali odpočinku a relaxaci, která je pro naše tělo velmi důležitá. Hráli jsme na maséry, kdy se dva kamarádi navzájem masírovali balónky. Při poslechu meditativní hudby v tureckém sedu se učili na nic nemyslet a vypnout tzv. hlavu.

Děti byly nadšeny a vše je moc bavilo, byla jsem ráda, že děti projevily takový zájem o aktivity. Samy za mnou chodily a navrhovaly nové aktivity, které bychom mohli dělat. Moc jsme si to užili.