22 Kvě

Prohlášení o přístupnosti

Základní škola a Mateřská škola Zábřeh, Rudolfa Pavlů 1799/4, okres Šumperk, příspěvková organizace se zavazuje k zpřístupnění své webové stránky v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací. Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na tyto webové stránky (http://www.zsskalicka.cz/)

Stav souladu

Tato webová stránka je v souladu s EN 301 549 V2 1.2 a standardem WCAG 2.1. Další formáty Na internetových stránkách jsou informace nabízeny i v podobě dokumentů formátu DOC, DOCX, XLS, XLSX a PDF, a to zejména z důvodů, že obsahují typografické prvky a formátování, které webový formát HTML nepodporuje, nebo jsou příliš velké, proto pak doporučujeme jejich stažení. Formáty DOC a PDF jsou také vhodnější pro tisk. K prohlížení těchto dokumentů je možné zdarma stáhnout Word Viewer a Acrobat Reader. V některých webových prohlížečích je integrována aplikace, jež slouží k prohlížení výše uvedených formátů dokumentů.

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 10. 2. 2020. Prohlášení bylo revidováno dne 10. 2. 2020. Toto prohlášení bylo vypracováno dle metodického pokynu MVČR k tomuto zákonu.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

 Zpětnou vazbu ohledně přístupnosti webových stránek a informací na nich uvedených směrujte na níže uvedené kontakty. Kontakt na správce obsahu Základní škola a Mateřská škola Zábřeh, Rudolfa Pavlů 1799/4, okres Šumperk, příspěvková organizace 78901 Zábřeh tel. 606707369 zspavlu@seznam.cz

Postupy pro prosazování práva

V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost zaslanou v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 kontaktujte: Ministerstvo vnitra odbor eGovernmentu náměstí Hrdinů 1634/3 140 21 Praha 4 pristupnost@mvcr.cz

21 Lis

Akce školní družiny

Září – projektový den – HOUBY

  • návštěva lesa
  • sběr hub
  • určování a práce s atlasem

Říjen – dýňobraní

  • dlabání dýně
  • výroba strašidla

Listopad -Projektový den SKŘÍTCI

  • četba z knihy Jesenické pohádky a pověsti – Víla Jesenka a skřítci
  • stavba domečků pro skřítky v lese
  • společná výtvarná práce – strom
  • sběr, lisování a otisky listů
04 Lis

Uspávání broučků 3.11.2022

Halloween – projektový den

Ve čtvrtek dne 3.11. 2022 se naše školička proměnila v hrůzostrašný zámek.

Lavice obsadila různá strašidla, monstra a nechyběli ani duchové či kostlivci. Byl tu Halloween. Samotné vyučování probíhalo také ve strašidelném duchu.

V družině si malá strašidla vydlabala své dýně, které se potom rozmístily kolem školy, aby svými světýlky ochraňovaly všechny návštěvníky. 

A den ještě nekončí : navečer se sešly všechny děti- některé v halloweenském kostýmu, spolu se svými rodiči či prarodiči na školní zahradě, v ruce lampion nebo jiné světýlko a odtud odcházely v osvětleném průvodu na dva okruhy, pro školku kratší a ten delší pro školáky a ty zdatnější jedince . Po cestě plnily zajímavé úkoly. Za úspěšné řešení je potom na konci čekala sladká odměna.

Školní zahrada se mezitím proměnila v překrásnou kouzelnou zahradu osvětlenou spoustou lucerniček, lampionů a čajových svíček. Na strašidýlka čekal horký čaj a spousta dobrot, které také přinesli i jejich rodiče, za což jim patří velký dík.

Na závěr děti zazpívaly broučkům mravenčí ukolébavku, aby se jim dobře spinkalo a uložily je do měkkých peřin ze spadaného listí. Ještě chvíli poběhaly po zahradě a potom se vydaly do svých teplých postýlek.

Tady jenom malá ochutnávka, doufám, že se nebudete moc bát:-).