14 Úno

Projekt – Zdravé zuby

V pátek, dne 8.2.2019 proběhl na naší škole projektový den s názvem ZDRAVÉ ZUBY, který byl zaměřen na problematiku dentální hygieny.

První dvě hodiny jsme se věnovali zoubkům z teoretického hlediska, povídali jsme si o jejich stavbě, říkali jsme si jejich jména, funkce a o dočasném a trvalém chrupu. Poté děti ve skupinách vytvářely dílka z přinesených obrázků potravin a pomocí roztíratelných pastelů a fixů vytvářely koláže týkajících se daného tématu.

Další dvě hodiny byly věnovány praktické části, kterou vedla paní, která se věnuje  dentální hygieně a která byla naším hostem v tomto projektu. Zde se děti seznamovaly se správnou péčí o svůj chrup, vyzkoušely si správnou techniku čištění zoubků, seznámily se s různými dentálními pomůckami a zdokonalily si představu v prevenci proti zubnímu kazu.

Protože si na tento den děti přinesly svoje zubní kartáčky, mohly si všechny nabyté znalosti vyzkoušet hned na sobě. Kromě hladších zubů jsme si všichni odnesli i spoustu nových poznatků.

Fotografie z projektového dne najdete ZDE.

05 Úno

Recyklování 2

Tento týden proběhla na naší škole další část celoroční ekologické soutěže Recyklohraní pod názvem Vytvořte BATERKOŽROUTA . V první části úkolu jsme se s dětmi zamýšlely nad vznikem a použitím různých barerií a akumulátorů a jejich následnou recyklací. Z větší část jsme navázali na předešlý projekt Třídění elektrospotřebičů a baterií, kterému jsme se věnovali v prvním pololetí. Poté jsme se zaměřili na druhou, kreativní část úlohy Výroby BATERKOŽROUTA . Všechny děti se zapojily s velkou dávkou fantazie a brzy daly vzniknout menším i větším BATERKOŽROUTKŮM I BATERKOŽROUTEK. Jen malou chvíli se ohřály na výstavce a brzy všechny výtvory skončily u dětí v pokojíčku, čekající na svůj povinný příděl baterek:-)-

02 Led

Vánoce

V prosinci jsme uspořádali ve škole vánoční akce. Proběhlo rozsvěcování vánočního stromu – ve spolupráci s hasiči na Skaličce, kde děti zazpívaly pásmo koled. Rodiče se s dětmi mohly zúčastnit vánočních dílen, kde si mohli vyrobit vánoční výrobky a poslední den školy proběhla třídní vánoční besídka s nadělováním dárků.

07 Pro

Mikuláš

V pátek 7.12. se na nás přišel podívat Mikuláš, anděl a čerti. Nejdřív navštívili školáky a potom se vydali do školky. Každý musel říct básničku nebo zazpívat písničku a teprve potom jsme byli obdařeni balíčky se sladkostmi. Samozřejmě jsme všichni slíbili, že budeme poslouchat a nebudeme zlobit. Doufáme, že se nám to podaří splnit.

07 Pro

Batůžkový projekt

Naše škola, ve spolupráci s II. ZŠ Zábřeh, se zapojila do projektu Děti pomáhají dětem – Batůžkový projekt. Cílem projektu je, že žáci v dárcovských zemích připravují pro své kamarády v tisíce km vzdálených školách školní aktovky, batůžky se školními pomůckami a dalšími potřebnými věcmi.

Děkujeme všem rodičům i žákům, kteří se do projektu zapojili a donesli vybavené aktovky nebo batůžky.

05 Pro

Akce prosinec

V pátek 7.12. Mikulášská nadílka

V úterý 11.12. Koncert ZUŠ – 20 Kč

V pondělí 17.12. – vánoční dílna  15.00 – 17.00 hod.

V pátek 14.12.  v 17.00 hod. proběhne rozsvěcování vánočního stromu na Skaličce. Žáci si připravili pásmo koled.

Jste srdečně vítáni.