21 Led

RECYKLOHRANÍ – Dlouhý, Široký, Bystrozraký

V pátek 10.1.2020 proběhla první část PROJEKTU RECYKLOHRANÍ s pohádkovým názvem Dlouhý, Široký a Bystrozraký. Druhá část tohoto projektu se uskutečnila v úterý 21.1.2020.

První část byla zaměřena na praktickou stránku projektu. Vydali jsme se spolu s pohádkovými postavičkami po stopách červeného kontejneru. Na pomoc jsme si vzali mapu a vyhledavač s odkazy na danou problematiku. Již na začátku nás čekala překážka. Daný kontejner, který měl být dle vyhledavače u Billy, nebyl. Naštěstí jsme zkušení „lovci (OD)-padů‘‘ a kontejner jsme vypátrali v nedaleké uličce.

Poté proběhlo krátké zopakování pro nás již známých informací ohledně recyklace a následovalo velké měření délky, šířky a hloubky kontejneru a jeho otvoru na vhoz odpadu. Děti se toho ujaly s velkou vervou a měření proběhlo několikrát z různých stran a úhlů. Všechny údaje si děti zanesly do svých badatelských listů.

V druhé části jsme se věnovali zpracování pořízených údajů. Děti se rozdělily do pěti skupin a společně získané údaje vyhodnotily. I když některé vzorečky neznaly, vzaly si na pomoc internet a paní učitelku. Společně pak úspěšně listy vyplnily.

Jsme rádi, že jsme zadaný projekt zvládli a všichni se opět těšíme na další úkol. Fotografie ZDE.

19 Pro

Experimentální den

V pondělí dne 9.12.2019 se naši žáci zúčastnili projektu: Experimentální den pro žáky ZŠ, který pro naše děti připravilo Gymnázium Zábřeh.

Tento vyjímečný den se skládal ze tří částí. Ta první byla zaměřena na základy chemie, druhá biologie člověka a třetí na AJ. Po celou dobu nás provázeli nejen pedagogové gymnázia, ale i zdejší studenti.

Například v ,,chemické laboratoři“ si mohly děti zkusit různé pokusy, v biologii dokonce některé i na lidském těle, v AJ si vyzkoušely posluchárnu ,,na vlastní uši“.

Celý den se velice vyvedl a myslím, že nadchl většinu dětí. Seznámily se s novými zkušenostmi formou hry a vlastních zážitků, což je pro ně vždy nejlepší.

Fotografie najdete ZDE.

07 Pro

Vánoční dílny

Ve středu 4. prosince jsme přivítali Vánoce vánočními dílnami. Při zvuku vánočních koled, si děti společně s rodiči mohly vyrobit vánoční stromeček, ozdoby na stromeček z těstovin, nebo vánoční svícen ze slaného těsta. Všichni, kteří se dílen zúčastnili, si odnesli domů krásné výrobky, které jim zpříjemní vánoční atmosféru.

28 Lis

Na co se můžete těšit…

2. 12. KERAMIKA – 3., 4. a 5. ročník, cena 40,- Kč, s sebou učení na 1., 2. a 5. hodinu

6. 12. MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA

9.12. KERAMIKA – 1. a 2. ročník, cena 40,- Kč, s sebou učení na 1. a 2. hodinu

9. 12. PROJEKT NA GYMNÁZIU – 3., 4. a 5. ročník, s sebou jen psací potřeby