24 Led

Lyžařský výcvik 10. – 14. 2. 2020

S sebou: batůžek, kapesníčky, převlečení pro případ polití nebo počůrání, náhradní rukavice, lehkou svačinu na ráno i odpoledne, pití, igelitovou tašku na lyžařské boty

Všechny věci, včetně igelitové tašky na boty, dětem podepište, prosím.

Odjezd: 7.20 hod. z autobusové zastávky

Návrat: 15.45 – 16.00 hod.

24 Led

Lyžařský výcvik 10. – 14. 2. 2020

S sebou: batůžek, kapesníčky, převlečení pro případ polití nebo počůrání, náhradní rukavice, lehkou svačinu na ráno i odpoledne, pití, igelitovou tašku na lyžařské boty

Všechny věci, včetně igelitové tašky na boty, dětem podepište, prosím.

Odjezd: 7.15 hod. z autobusové zastávky

Návrat: 15.45 – 16.00 hod.

21 Led

RECYKLOHRANÍ – Dlouhý, Široký, Bystrozraký

V pátek 10.1.2020 proběhla první část PROJEKTU RECYKLOHRANÍ s pohádkovým názvem Dlouhý, Široký a Bystrozraký. Druhá část tohoto projektu se uskutečnila v úterý 21.1.2020.

První část byla zaměřena na praktickou stránku projektu. Vydali jsme se spolu s pohádkovými postavičkami po stopách červeného kontejneru. Na pomoc jsme si vzali mapu a vyhledavač s odkazy na danou problematiku. Již na začátku nás čekala překážka. Daný kontejner, který měl být dle vyhledavače u Billy, nebyl. Naštěstí jsme zkušení „lovci (OD)-padů‘‘ a kontejner jsme vypátrali v nedaleké uličce.

Poté proběhlo krátké zopakování pro nás již známých informací ohledně recyklace a následovalo velké měření délky, šířky a hloubky kontejneru a jeho otvoru na vhoz odpadu. Děti se toho ujaly s velkou vervou a měření proběhlo několikrát z různých stran a úhlů. Všechny údaje si děti zanesly do svých badatelských listů.

V druhé části jsme se věnovali zpracování pořízených údajů. Děti se rozdělily do pěti skupin a společně získané údaje vyhodnotily. I když některé vzorečky neznaly, vzaly si na pomoc internet a paní učitelku. Společně pak úspěšně listy vyplnily.

Jsme rádi, že jsme zadaný projekt zvládli a všichni se opět těšíme na další úkol. Fotografie ZDE.

19 Pro

Experimentální den

V pondělí dne 9.12.2019 se naši žáci zúčastnili projektu: Experimentální den pro žáky ZŠ, který pro naše děti připravilo Gymnázium Zábřeh.

Tento vyjímečný den se skládal ze tří částí. Ta první byla zaměřena na základy chemie, druhá biologie člověka a třetí na AJ. Po celou dobu nás provázeli nejen pedagogové gymnázia, ale i zdejší studenti.

Například v ,,chemické laboratoři“ si mohly děti zkusit různé pokusy, v biologii dokonce některé i na lidském těle, v AJ si vyzkoušely posluchárnu ,,na vlastní uši“.

Celý den se velice vyvedl a myslím, že nadchl většinu dětí. Seznámily se s novými zkušenostmi formou hry a vlastních zážitků, což je pro ně vždy nejlepší.

Fotografie najdete ZDE.

13 Pro

Vánoční besídka a dílna

Ve čtvrtek 12. 12. se konala v naší MŠ vánoční besídka a dílna. Děti zahrály divadélko Budko, boudičko, zarecitovaly a zazpívaly vánoční básničky a písně a na závěr si mohly společně s rodiči vyrobit zimní ozdoby. Vystoupení i výrobky se všem povedly a my moc děkujeme za účast. Fotografie si můžete prohlédnout ZDE.