06 Dub

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY SKALIČKA

Milí rodiče, v květnu, jako každý rok, opět proběhne zápis do naší mateřské školičky.

Dokumenty k zápisu:

1. Žádost o přijetí

2. Čestné prohlášení rodičů, že je dítě řádně očkováno

3. Očkovací průkaz – kopie ( scan)

4. Rodný list dítěte – kopie ( scan)

5. Občanský průkaz zákonného zástupce – kopie ( scan).

Žádost o přijetí a čestné prohlášení o očkování si můžete vytištěné vyzvednout na dveřích budovy školky od 15. 4. 2021 nebo stáhnout na stránkách školy www.zsskalicka.cz ZDE:

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE DO MATEŘSKÉ ŠKOLY SKALIČKA KE STAŽENÍ ZDE: https://ulozto.cz/tamhle/rNl10ngka6Ei/name/Nahrano-11-4-2021-v-13-56-04

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ K OČKOVÁNÍ: https://ulozto.cz/tamhle/rNl10ngka6Ei/name/Nahrano-11-4-2021-v-13-56-04

Potřebné dokumenty doručte:

· datovou schránkou

· e-mailem s digitálním podpisem

· poštou

· vhozením do poštovní schránky umístěné na budově školy

Žádost bude vyřízena pod registračním číslem, které Vám bude zasláno e-mailem.

Seznam přijatých dětí (pod registračním číslem) bude zveřejněn na stránkách školy www.zsskalicka.cz a na dveřích budovy školy od 18. 5. 2021.

Kontakt pro případné dotazy: 606 707 369

Budeme se na vás těšit.