08 Dub

Zahájení vyučování 12. 4. 2021

Dobrý den,

od 12 .4. 2021 nastupují všechny ročníky zpět do prezenční výuky. 

Nástup do školy je podmíněn testováním. Testy budou probíhat 2x týdně vždy v pondělí a ve čtvrtek. U prvního testování teď v pondělí mohou být přítomni rodiče. Děti si budou testy provádět samy za dozoru pedagogického pracovníka.  

Rozpis nástupu dětí v testovací dny:  žáci, kteří navštěvují ranní družinu budou otestováni ihned po příchodu do družiny, žáci, kteří nenavštěvují ranní družinu budou přicházet v těchto intervalech:

7,30 – 4.ročník

7,40 – 1.ročník

7,50 – 3.ročník

8,00 – 2. a 5.ročník

Prosím dodržujte daný čas !!!V případě jakýchkoliv nejasností volejte na číslo 606 707 369.


Obědy jsou automaticky nahlášené všem, pokud si stravu nepřejete, musíte si je sami odhlásit.
Rozvrh zůstává zachovaný z předchozí prezenční výuky (únoru).


Během celého  pobytu ve škole je nutnost nosit roušku (+donést 2 náhradní). 

Instruktážní video seznamuje pedagogy i děti s metodou testování látkou, kterou máme k dispozici i v naší škole: https://www.youtube.com/watch?v=BmDnd140UH4