02 Kvě

Důležité informace

Vážení rodiče,

MŠ budou otevřeny od 25. 5. 2020. V případě velkého zájmu budeme mít otevřeno i v období letních prázdnin. V červenci bude otevřena MŠ Ráječek a v měsíci srpnu bude otevřena MŠ Skalička.

Chcete-li své dítě (děti) dát v tomto školním roce, je nutné se závazně přihlásit do 10. května.

Přihláška ke stažení zde.

Vyplněnou a podepsanou závaznou přihlášku vhoďte do poštovní schránky své školy a to nejpozději do 10. května. Po tomto termínu již nebude možno dítě (děti) přihlásit.

Rodiče, kteří závazně přihlásí své dítě (děti), jsou povinni uhradit úplatu 450,- Kč na každý měsíc. Úplata je nevratná.

Rodiče, jejichž dítě nebude navštěvovat školku, nebude platit úplatu až do 31. 8. 2020.

Vzhledem k současné situaci, prosím zvažte, zda je opravdu nutné umístit Vaše dítě (děti) do MŠ. 

V případě nejasností kontaktujte ředitelku školy na tel. č. 606 707 369