12 Kvě

! Čestné prohlášení !

Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění s datem nástupu do školky, školy, prosím odevzdejte dne 25. 5. (v den nástupu do školy, školky) do rukou učitelů či paní ředitelky. Bez tohoto prohlášení nemůžeme dítě přijmout. Prohlášení ke stažení zde.

Děkujeme!