O škole

Naše škola se nachází na okraji města Zábřeh. Jsme jedinou malotřídní školou v našem městě. Máme dvě třídy s 1.-5.postupným ročníkem. Součástí ZŠ je jedno oddělení školní družiny a dvě třídy mateřské školy – MŠ Rudolfa Pavlů a odloučené pracoviště MŠ Ráječek.

Budova ZŠ a MŠ Rudolfa Pavlů má přízemí a 1.patro. V přízemí se nachází jedna třída pro děti ZŠ, šatny, sociální zařízení a výdejna stravy.

V 1.patře je prostorná třída pro děti MŠ, která je využívána jako herna a slouží i pro spaní.. Dále je zde umístěna druhá třída pro děti ZŠ, ředitelna, počítačová učebna a sociální zařízení.

Všechny učebny jsou vybaveny novým školním nábytkem.

Děti ZŠ i MŠ mají k dispozici školní zahradu s dětským hradem, pískovištěm, zahradním altánem se stoly a lavičkami. Školní zahrada je využívána k ozdravným přestávkám, ve výuce, dále školní družinou a také k mimoškolním aktivitám.

Budova odloučeného pracoviště se nachází asi 2 km od hlavní budovy školy a je zde umístěna jedna třída MŠ. Do jejího zařízení patří prostorná herna, ložnice, šatna, sociální zařízení, výdejna stravy a prostorná zahrada s malým dětským a sportovním hřištěm, které je využíváno i pro potřeby místních dětí.

Historie školy

Naše škola byla založena v roce 1897 a od té doby prošla mnoha změnami, opravami a modernizacemi.Vystřídali se tu různí správcové, řídící učitelé, ředitelé, pedagogičtí i provozní pracovníci a samozřejmě hlavně děti.

Třída MŠ se otevírala poprvé v roku 1909 a trvala do roku 1916. Později byla znovu otevřena roku 1945 a od té doby je zde mateřská škola nastálo.

Průběžně zde byla i ZŠ, která byla roku 1978 zrušena a svůj provoz znovu zahájila v roce 1990, kdy se na Skaličce začaly stavět nové rodinné domky.

Také název školy se v průběhu let měnil. Nejčastěji byl používán název ZŠ a MŠ Skalička. Dnešní oficiální název školy zní: Základní škola a Mateřská škola Zábřeh, Rudolfa Pavlů 1799/4, okres Šumperk, příspěvková organizace.

Škola vstoupila do právní subjektivity od 1.1.2003.

Zaměření školy

Malotřídní škola nabízí dětem rodinné a klidné prostředí, atmosféru důvěry. Menší kolektiv a užší provázanost mezi dětmi umožňuje širší možnosti pro individuální přístup.Uplatňujeme individuální přístup jak k dětem nadaným, tak i k dětem se specifickými poruchami učení nebo chování. Menší počet dětí ve třídách a různá věková různorodost umožňuje vzájemnou spolupráci mezi dětmi. Žáci se učí být ohleduplní a tolerantní ke svým spolužákům i k jiným lidem, učí se vzájemně komunikovat a spolupracovat.

Blízké okolí školy skýtá možnosti rozvoje ekologické výchovy, probuzení zájmu o přírodu a ochranu životního prostředí. Máme dostatek prostoru pro relaxaci žáků a ozdravné přestávky. Za příznivého počasí probíhá výuka vhodných předmětů na školní zahradě, v okolní přírodě nebo jiných vhodných lokalitách.

Snahou školy je využívat moderní metody výuky, projektové a skupinové vyučování. Klademe důraz na ekologickou výchovu, výchovu ke zdravému životnímu stylu, sportovní výchovu, na vzdělání v oblasti cizích jazyků a využívání výpočetní techniky.