MŠ Skalička

MŠ Skalička

– obě školky se nacházejí na okraji města mimo silný provoz v blízkosti přírodních lokalit

– organizace naší školy umožňuje snadnější přechod dětí z MŠ na ZŠ, děti důvěrně znají prostředí a mají stálý kontakt se staršími spolužáky i budoucím vyučujícím

– umístění celkově evokuje využití pro ekologickou výchovu a praktické poznávání přírody

– nabízíme plavecký výcvik, relaxační cvičení, otužování, zdravé prostředí, časté vycházky

do okolní přírody pobyt na školní zahradě, blízkost hřiště a přírodních lokalit nabízí možnost vydatného pohybového vyžití

– menší kolektiv snižuje nemocnost dětí

– věková různorodost dětí ve třídách rozvíjí u dětí spolupráci i vzájemnou komunikaci

 

Potřebujete pro svoje dítě individuální přístup? Chcete zdravé a bezpečné prostředí? Vyhovuje vašemu dítěti rodinné nestresující prostředí?

Pak je naše MŠ ideálním místem pro Vás!