Školní družina

Školní družina

Školní družina nabízí dětem možnost zajímavého a aktivního trávení volného času.V letošním školní roce ji navštěvuje 29 dětí.

 

Činnost školní družiny

 

Odpočinková – má odstranit únavu, zařazuje se po obědě. Jde o klidové a stolní hry, hry na počítači, poslech, četba apod.

Rekreační –  slouží k regeneraci sil, u nás převažuje činnost venku, dlouhé vycházky do  okolní přírody, pobyt na zahradě, v případě špatného počasí hry a soutěže ve třídě.

Zájmová –   umožňuje dětem seberealizaci, rozvíjí osobnost. Jde o řízenou kolektivní  nebo individuální činnost.

 

Provoz školní družiny

Školní družina je v provozu od 6.30 do 7.45 hodin ráno.

Odpoledne probíhá provoz od 11.45 do 16.00 hodin.

Vychovatelka – Ivana Hohnová

Organizace činnosti a poplatek je stanoven řádem školní družiny