Školní družina – O nás

Školní družina

Školní družina nabízí dětem možnost zajímavého a aktivního trávení volného času.

Činnost školní družiny

Odpočinková – má odstranit únavu, zařazuje se po obědě. Jde o klidové a stolní hry, hry na počítači, poslech, četba apod.

Rekreační –  slouží k regeneraci sil, u nás převažuje činnost venku, dlouhé vycházky do  okolní přírody, pobyt na zahradě, v případě špatného počasí hry a soutěže ve třídě.

Zájmová –   umožňuje dětem seberealizaci, rozvíjí osobnost. Jde o řízenou kolektivní  nebo individuální činnost.

Provoz školní družiny

Školní družina je v provozu od 6:10 do 7:45 hodin ráno.

Odpoledne probíhá provoz od 11.45 do 15:45 (v pátek do 15:50) hodin.

Vychovatelka – Ivana Hohnová

Organizace činnosti a poplatek je stanoven řádem školní družiny.

V letošním školním roce činí poplatek 50,- Kč/ měsíčně.