21 Lis

Akce školní družiny

Září – projektový den – HOUBY

  • návštěva lesa
  • sběr hub
  • určování a práce s atlasem

Říjen – dýňobraní

  • dlabání dýně
  • výroba strašidla

Listopad -Projektový den SKŘÍTCI

  • četba z knihy Jesenické pohádky a pověsti – Víla Jesenka a skřítci
  • stavba domečků pro skřítky v lese
  • společná výtvarná práce – strom
  • sběr, lisování a otisky listů
04 Lis

Uspávání broučků 3.11.2022

Halloween – projektový den

Ve čtvrtek dne 3.11. 2022 se naše školička proměnila v hrůzostrašný zámek.

Lavice obsadila různá strašidla, monstra a nechyběli ani duchové či kostlivci. Byl tu Halloween. Samotné vyučování probíhalo také ve strašidelném duchu.

V družině si malá strašidla vydlabala své dýně, které se potom rozmístily kolem školy, aby svými světýlky ochraňovaly všechny návštěvníky. 

A den ještě nekončí : navečer se sešly všechny děti- některé v halloweenském kostýmu, spolu se svými rodiči či prarodiči na školní zahradě, v ruce lampion nebo jiné světýlko a odtud odcházely v osvětleném průvodu na dva okruhy, pro školku kratší a ten delší pro školáky a ty zdatnější jedince . Po cestě plnily zajímavé úkoly. Za úspěšné řešení je potom na konci čekala sladká odměna.

Školní zahrada se mezitím proměnila v překrásnou kouzelnou zahradu osvětlenou spoustou lucerniček, lampionů a čajových svíček. Na strašidýlka čekal horký čaj a spousta dobrot, které také přinesli i jejich rodiče, za což jim patří velký dík.

Na závěr děti zazpívaly broučkům mravenčí ukolébavku, aby se jim dobře spinkalo a uložily je do měkkých peřin ze spadaného listí. Ještě chvíli poběhaly po zahradě a potom se vydaly do svých teplých postýlek.

Tady jenom malá ochutnávka, doufám, že se nebudete moc bát:-).

07 Pro

Činnost školní družiny v září – listopadu

Integrovaný blok PODZIM

V září jsme zahájili činnost projektem STROMY.

Děti se učily poznávat podle charakteristických znaků stromy v terénu a v odborné literatuře a počítači si doplnily další znalosti.

V říjnu byl týden TÁBORNÍKA, zakončený stavbou ohniště a opékáním špekáčků.

Konec měsíce byl ve znamení dýní, kdy jsme vydlabali obrovskou dýni a vyzdobili vchod školy. Domů si děti odnesly skleněnou lucernu, kterou si vyrobily ubrouskovou technikou.

V listopadu jsme při každé vycházce sbírali vhodné plody a přírodniny na výrobu adventních svícnů. Jejich výrobou děti zakončily celý integrovaný blok.