17 Dub

Zápis do mateřské školy

Žádost o přijetí lze podat:

  • datovou schránkou
  • e-mailem s digitálním podpisem
  • poštou nebo vhozením do poštovní schránky umístěné na budově školy
  • v krajním případě osobně

Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let. Dítě mladší 3 let nemá na přijetí právní nárok.