18 Dub

Zápis dětí do MŠ

Zápis dětí do MŠ

Zápisy proběhnou od 4. do 15.května 2020.

Žádost o přijetí a čestné prohlášení o očkování si můžete 

– vytištěné vyzvednout na dveřích budovy školky od 23.4.2020 (MŠ R. Pavlů, MŠ Ráječek)

– nebo stáhnout zde:   žádost o přijetí, čestné prohlášení

Dále škole doručíte:

– prostou kopii rodného listu

– prostou kopii očkovacího průkazu dítěte

Žádost a prohlášení vyplníte, podepíšete, k tomu přidáte prostou kopii rodného listu a očkovacího průkazu dítěte a doručíte škole způsobem, který je pro Vás nejjednodušší.

– datovou schránkou ID: 94kmi8h

– emailem s digitálním podpisem

–  poštou

– vhozením do poštovní schránky umístěné na budově školky

Dokumenty o očkování se nedokládají pro děti, které budou plnit povinné předškolní vzdělávání.

Žádost bude vyřízena pod registračním číslem, které Vám bude zasláno e-mailem.

Seznam přijatých dětí (pod registračním číslem) bude zveřejněn na stránkách školy www.zsskalicka.cz  a na dveřích budovy školy od 20.5.2020.

V případě nejasností a dotazů nás kontaktujte:  606707369