12 Pro

Vánoční zpívání na Skaličce

… se letos konalo na zahradě naší základní školy.

Školáci i děti z mateřské školičky rodičům a návštěvníkům zazpívali mnoho vánočních koled a písniček, některé děti přispěly básničkami, často i básněmi z „vlastní tvořivé dílničky“.

Místní dobrovolní hasiči se postarali o to, aby nikomu nebyla zima, aby nikdo neměl žízeň ani hlad.

Děkujeme všem za příjemnou atmosféru a mile strávený adventní čas.