02 Led

Vánoce

V prosinci jsme uspořádali ve škole vánoční akce. Proběhlo rozsvěcování vánočního stromu – ve spolupráci s hasiči na Skaličce, kde děti zazpívaly pásmo koled. Rodiče se s dětmi mohly zúčastnit vánočních dílen, kde si mohli vyrobit vánoční výrobky a poslední den školy proběhla třídní vánoční besídka s nadělováním dárků.