05 Úno

Recyklování 2

Tento týden proběhla na naší škole další část celoroční ekologické soutěže Recyklohraní pod názvem Vytvořte BATERKOŽROUTA . V první části úkolu jsme se s dětmi zamýšlely nad vznikem a použitím různých barerií a akumulátorů a jejich následnou recyklací. Z větší část jsme navázali na předešlý projekt Třídění elektrospotřebičů a baterií, kterému jsme se věnovali v prvním pololetí. Poté jsme se zaměřili na druhou, kreativní část úlohy Výroby BATERKOŽROUTA . Všechny děti se zapojily s velkou dávkou fantazie a brzy daly vzniknout menším i větším BATERKOŽROUTKŮM I BATERKOŽROUTEK. Jen malou chvíli se ohřály na výstavce a brzy všechny výtvory skončily u dětí v pokojíčku, čekající na svůj povinný příděl baterek:-)-