09 Dub

Recyklohraní

V tomto týdnu u nás probíhala další část soutěže projektu RECYKLOHRANÍ.

Tentokrát zněl úkol poněkud zvukomalebně:,, S rýmy jsou šprýmy aneb příběhy vysloužilého elektra.“ Opět jsme se setkaly se staronovou rodinkou Šetrných, připomněli si informace o elektrospotřebičích, elektroodpadu, recyklaci. Poté se děti rozdělily buďto do skupinek, či jednotlivě a pojmuly tento úkol literárně. Vznikly tedy krátké povídky, fejetony a komiks se společným tématem: Vysloužilé elektrospotřebiče.

Všem dětem se dílka výborně povedla a je možnost si je přečíst u nás ve třídě na facebůčku.