27 Dub

Projekt – Recyklohraní

Ve středu 18.4. 2018 proběhl na naší škole PROJEKT RECYKLOHRANÍ. V první části projektu děti zpracovávaly pracovní listy na téma OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. První úloha se nazývala DOBA OBALOVÁ a byla zaměřena na používání a následnou recyklaci obalů. Druhá – ŠETŘI POTRAVINOU – NEPLÝTVEJ, kde se děti zamýšlely nad zbytečným vyhazováním jídla a  nad jeho dalším možným zpracováním.  Pomocí tvořivých pracovních listů s nápaditými úkoly se seznámily nejen s rodinnou Šetrných, ale i se základy problematiky environmentální výchovy.

V další části jsme se pokusily vytvořit výrobek z odpadového materiálu – v našem případě z petlahve. Děti byly rozděleny do třech skupin, kde si každé postupně vytvořilo tři výrobky – květináč, broučka a šperk.

Nutno říct, že se děti zhostily jak úkolů, tak výrobků, na jedničku s hvězdičkou a určitě si domů kromě svých dílek odnesly také spoustu nových informací.