22 Bře

Pomáháme Ukrajině

V souvislosti se smutnými událostmi na Ukrajině se tomuto tématu nemůžeme vyhnout ani ve škole a školce. Děti se ptají, jakým způsobem mohou pomoci. Proto jsme se rozhodli, že pomůžeme konkrétně. Zjistili jsme si, co nutně potřebuje Charita v Olomouci, a uspořádali sbírku potravin a hygienických potřeb. Děti s rodiči nakoupili spoustu věcí a postupně jsme naplnili několik krabic. Nakonec jsme všechno společnými silami roztřídili a zjistili, že se nám podařilo shromáždit více než 80 masových konzerv, přes 100 zubních kartáčků, zubních past a mýdel. Sehnali jsme i několik párů balených papučí, jejichž shánění nebylo vůbec snadné. Děti všechno se zájmem připravily k odvozu a mile nás překvapilo, s jakým nasazením celou akci uchopily. Velký dík patří i rodičům, kteří nás v tomto podpořili. V úterý 15. března jsme vše s velkou radostí předali na Krajském asistenčním centru pomoci Ukrajině (KACPU), kde nám poděkovali a ocenili, že i malá škola může takto výrazně pomoci. Děti také vyrobily malý vzkaz, který přikládáme ve fotogalerii. V duchu naší myšlenky, že každá pomoc se počítá, ještě jednou děkujeme a přejeme nám všem i Ukrajině, aby takové sbírky vůbec nebyly potřeba.