25 Bře

Interaktivní učebnice

Vážení rodiče,

přeposíláme Vám informace ke stažení interaktivních učebnic od Nové školy. Naše škola využívá hodně učebnic z tohoto nakladatelství a do konce června je možné využití zdarma. ZŠ Skalička

Naše nakladatelství NOVÁ ŠKOLA, s.r.o., žákům, rodičům i učitelům nabízí
bezplatný přístup k multimediálním interaktivním učebnicím pro 1. a 2.
stupeň základních škol pro předměty matematika, český jazyk, prvouka,
vlastivěda, přírodověda, dějepis, zeměpis, přírodopis, chemie, výchova k
občanství i anglický jazyk. MIUč+ zahrnují – kromě obsahu totožného s
tištěnou učebnicí – více než 10 000 interaktivních cvičení a množství
doplňkového materiálu jako jsou videa, zajímavosti atd.

K bezplatnému používání se stačí pouze zaregistrovat a kteroukoli MIUč+ pak
mohou žáci, rodiče i učitelé zdarma používat 30 dní. Pokud by uzavření škol
trvalo déle, licence prodloužíme do 30. 6. 2020.

Všechny MIUč+ lze používat zdarma na www.ucebnice-online.cz <http://www.ucebnice-online.cz/>
(http://www.ucebnice-online.cz <http://www.ucebnice-online.cz/>) nebo přes instalovaný program Media Creator
(https://www.nns.cz/download/index.php <https://www.nns.cz/download/index.php>).

Bezplatně poskytujeme rovněž více než  5 000 výukových videí pro matematiku
v 1. až 5. ročníku na www.matyskova-matematika.cz <http://www.matyskova-matematika.cz/>
(http://www.matyskova-matematika.cz <http://www.matyskova-matematika.cz/>). Volně přístupná videa obsahují výklad
ke každému cvičení každé stránky učebnic a lze je využít i v případě, kdy
žáci používají jiné učebnice – probírané učivo je obdobné. Žáci tak mají
možnost učit se matematiku z domova s učitelským výkladem.