21 Čvn

Den dětí

V pátek 1.6.2018 proběhl v naší škole Den dětí. Pro děti byla připravena hra Šipkovaná. Trasa vedla v okolí včelínu, kterou děti procházely ve dvojicích až trojicích (dle věku) dané stanoviště, kde plnily různé úkoly.  Ty si pro ně připravily děti z 4. a 5.. ročníku. Mohly si tak vyzkoušet střelbu dětskou kuší, kuličkovkou na ,,střelnici“, přímý boj s husity s pravými středověkými zbraněmi,  hod kruhem na cíl, zahrát si na detektivy při luštění skrytých obrázků, vyzkoušet si svůj odhad při určování věci pomocí hmatu, sestavit puzzle, nakreslit obrázek. Nakonec také mohli vyčerpaní závodníci uspokojit své chuťové buňky na konečném stanovišti, kde hádali chuť různých pochutin, např. jahod, hrášku atd. Protože závod zvládli na výbornou všichni účastníci, čekala je na konci sladká odměna a pro vítěze diplom se sladkou tečkou.