29 Srp

2. září 2020

Rodiče žáků 1. roč. ZŠ doprovází děti do školy od 1.9 do 11.9.2020.

Od 2. září musí vstupovat rodiče žáků 1.ročníku pouze do prostor šatny a s použitím roušky.

Ostatní zákonní zástupci žáků bezdůvodně nevstupují do budovy a areálu školy.

Pokud zákonní zástupci od 2.září vstoupí – v odůvodněných případech (třídní schůzky, vyzvedávání úkolů apod..) do prostoru školy, musí používat roušky.

Osoby s příznaky infekčního onemocnění jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů apod. nemohou do školy vstoupit.