04 Dub

Velikonoční divadlo

S dětmi jsme navštívili divadelní představení, které jim přiblížilo mnoho zajímavostí o svátcích blížícího se jara.