26 Bře

Úplata v MŠ

Vážení rodiče, z důvodu přerušení provozu MŠ, Vám bude na Vaše účty vrácena poměrná část úplaty za vzdělávání – za měsíc březen.

Pokud bude MŠ uzavřena v dalších měsících (nevíme jak dlouho), vyúčtování a vrácení plateb bude provedeno během května – června.