03 Kvě

Projekt Malá technická univerzita – Stavitel města

V úterý 30. 4. 2019 se MŠ Skalička a MŠ Ráječek zúčastnily projektu Malá technická univerzita. Jedná se o program polytechnického vzdělávání pro děti, kdy jsou názorně, jednoduše a hravou formou dětem předávány základy techniky prostřednictvím stavebnic LEGO a LEGO DUPLO, které mají děti rády.

Projektový den začal vzájemným představením žáku MŠ a lektora – pana Bronislava Vavrušky. Následně pan Vavruška pokládal dětem otázky jako např.: Jaké zajímavé stavby najdeme v našem městě? Kdo je to kartograf? Jak se tvoří mapy? Co jsou to piktogramy? apod. Dále dětem jednotlivé piktogramy, se kterými se můžeme na mapě setkat, ukázal a představil. Pak se děti rozdělily do čtyř týmů a každý tým dostal puzzle, ze kterého děti postavily cestu městem.

Největším zážitkem pro děti bylo, když pan Vavruška vysypal kufr plný stavebnice LEGO. Děti pak z LEGA stavěly jednotlivé budovy, které ve městě najdeme, umísťovaly je do svých měst a označovaly je piktogramy. Poté se všechny cesty spojily a vytvořily jedno velké město. Každý tým pak dostal velký arch papíru, na kterém byla tato cesta městem nakreslena a děti do ní následně zakreslovaly všechny budovy z LEGA.

Druhá část programu se odehrávala na zahradě MŠ. Každý tým měl svůj arch s mapou města a zakreslenými budovami. Úkolem dětí bylo získat kartičky s piktogramy a označit jimi budovy na mapě. Plnily různé úkoly jako např. dřepy, obíhání zahrady, prolézání pod trampolínou aj. Za splnění úkolu získaly různý počet kostiček LEGO DUPLO, za které si mohly nakoupit jednotlivé piktogramy. Ty pak lepily do svých map.

Děti se celého programu aktivně a s nadšením zúčastnily a jako vzpomínku si odnesly diplom pro stavitele města.

Fotografie z projektového dne najdete ZDE.