20 Kvě

PŘIHLAŠOVÁNÍ K PRÁZDNINOVÉMU PROVOZU

 1. Přihlášení k prázdninové docházce na mateřské školy proběhne pouze ve dnech:

23. 5. 2024 – 14,00 – 17,00 hodin

24. 5. 2024 –  8,00 – 11,00 hodin

 • Pro každou mateřskou školu, kterou bude vaše dítě navštěvovat, musíte mít samostatnou přihlášku, kterou si vyzvednete na dané škole nebo stáhnete z webových stránek dané školy.
 • Vyplněnou přihlášku doručíte v určených dnech (23. 5. -24. 5. 2024) na zvolenou mateřskou školu.
 • Při doručení Žádosti o přijetí k prázdninovému provozu uhradíte školné a stravné dle požadované docházky – platba je podmínkou přijetí.
 • Případný přeplatek Vám bude vrácen po vyúčtování na číslo účtu uvedeného na žádosti.
 • Platbu školného neplatí děti plnící povinnou předškolní docházku.
 • Budete-li žádat zproštění úplaty za vzdělávání z jiného důvodu, je třeba doložit na místě příslušné potvrzení
 • V případě velkého zájmu není přijetí automatické a může nastat situace, kdy dítě nebude moci škola dítě pro velký zájem přijmout. Zajistit péči o dítě je povinností zákonného zástupce.
 • Pro dítě není vhodné účastnit se celého prázdninového provozu.
 • Doporučujeme zákonným zástupcům pečlivé zvážení přihlašování dítěte k prázdninovému provozu.

Provoz jednotlivých mateřských škol:

 1. 7. – 12. 7. 2024 – MŠ Zahradní

15. 7. – 26. 7. 2024 – MŠ Strejcova (Ráječek, Skalička)

29. 7. – 9. 8. 2024 – MŠ Severáček

12. 8. -23. 8. 2024 – MŠ Pohádka

26. 8. – 30. 8. 2024 – provoz přerušen, všechny MŠ UZAVŘENY