10 Dub

Zápis do MŠ Ráječek

Milí rodiče, zveme Vás na zápis do mateřské školy Ráječek

Pro školní rok 2021-2022 proběhne ve dnech od 3. – 14. května 2021 bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců.

Dokumenty potřebné pro zápis dítěte do mateřské školy:

  1.  Vyplněná Žádost o přijetí dítěte do MŠ
  2.  Čestné prohlášení rodičů, že dítě je řádně očkováno
  3.  Očkovací průkaz – kopie ( scan).
  4.  Rodný list dítěte – kopie ( scan).
  5.  Občanský průkaz zákonného zástupce – kopie ( scan).

Žádost o přijetí a čestné prohlášení o očkování si můžete vytištěné vyzvednout na dveřích budovy školky od

15. 4. 2021 nebo stáhnout na stránkách školy www.zsskalicka.cz ZDE:

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY RÁJEČEK KE STAŽENÍ ZDE: https://ulozto.cz/tamhle/rNl10ngka6Ei/name/Nahrano-11-4-2021-v-13-56-04

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ K OČKOVÁNÍ KE STAŽENÍ ZDE: https://ulozto.cz/tamhle/rNl10ngka6Ei/name/Nahrano-11-4-2021-v-13-56-04

Potřebné dokumenty doručte:

· datovou schránkou

· e-mailem: msrajecek@seznam.cz s digitálním podpisem

· poštou

· vhozením do poštovní schránky umístěné na budově mateřské školy

Žádost bude vyřízena pod registračním číslem, které Vám bude zasláno e-mailem.

Seznam přijatých dětí (pod registračním číslem) bude zveřejněn na stránkách školy www.zsskalicka.cz a na dveřích budovy školy od 18. 5. 2021.

TELEFONNÍ KONTAKT: 606 724 173 nebo na stránkách školy: zsskalicka.cz