24 Kvě

Provozní informace

  • MŠ Ráječek bude uzavřena po dobu hlavních prázdnin (1. 7. – 1. 9.). Přípravný týden bude na MŠ Skalička (26. 8. – 30. 8. 2019)
  • Školné za měsíc červenec se neplatí!
  • Školné činí na měsíc srpen 80,- Kč a bude se vybírat hotově, proto si pozastavte platby! Děkujeme.
  • Školné na školní rok 2019 – 2020 se zvedá na 450,- Kč.