20 Kvě

Provoz MŠ Ráječek od 25. května

Milí rodiče, od 25. května otevíráme naší školku. Školka bude otevřena každý všední den od 6:30 do 15:30 hod. Do školky mohou chodit pouze ty děti, které se nahlásili. Prosíme, abyste při prvním předání dítěte donesli „čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění“ s datem nástupu do školky.

Z hygienických důvodů nebude do konce školního roku umožněno rodičům vstoupit do budovy školy (dostanete se pouze po první dveře, u kterých jsou zvonky).

Předávání či vyzvedávání dětí

Děti budete každé ráno předávat naší školnici Markétě Kučerové od 6:30 do 7:30 hod. Ta každému dítěti změří teplotu a zkontroluje, zda dítě nejeví náznaky jakéhokoliv (i začínajícího) onemocnění (rýma, kašel apod.). Dítě s jakýmikoliv příznaky nebude přijato.

U dětí s alergickými reakcemi (rýma, kašel) je nutné doložit potvrzení u lékaře.

Děti si můžete vyzvedávat (pokud budeme odpoledne na zahradě, nechoďte prosím dále než na parkoviště) v časech:

od 11:00 do 11:30

12:00 do 12:30

14:30 do 15:30

Z hygienických důvodů nebude možné v jiný čas děti dovést či vyzvednout.

Další důležité informace:

Pro obědy si můžete chodit pouze v čase k tomu určeném a to od 12:30 do 13:00 hod.

Děti ve školce ani na procházkách do přírody nebudou potřebovat roušky, proto jim je nemusíte dávat.

Prosíme rodiče, jejichž děti nebudou chodit o prázdninách do školky, aby si v červnu zastavili platby za školné.