24 Dub

Pracovní list – grafomotorika

Děti obtáhnout lístečky kytiček pastelkami (každou kytičku jinou barvičkou). Po zvládnutí úkolu si mohou vybarvit včeličky. Rodiče kontrolují, zda mají děti správný úchop pastelky.