03 Lis

TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ ZŠ – 8. a 15. listopadu 2021

Preventivní testování žáků na COVID-19 proběhne u neočkovaných žáků ZŠ

v pondělí 8. a 15. listopadu 2021 po příchodu do školy.

Testování se nezúčastní žáci, kteří doloží:

– že jsou očkovaní (14 dnů po plně dokončeném očkování)

-že prodělali onemocnění COVID-19 (neuplynula doba 180 dní od prvního pozitivního testu na COVID-19)

– negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě (ne starší 24 hodin u ATG testu a ne starší než 72 hodin u PCR testu)

25 Srp

Zahájení školního roku 2021-2022

Školní rok začíná ve středu 1.9.2021 v 8.00 hod.

Testování žáků bude probíhat v termínech 1.9, 6.9. a 9.9.2021.

1.9. se budou testovat žáci 2.-5.ročníku, testování proběhne od 6.30 do 7.45 hod.

Žáci 1.ročníku se budou testovat ve čtvrtek 2.9.2021.

Žáci, kteří nepodstoupí testování jsou povinni nosit ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu dle mimořádného opatření k preventivnímu testování po celou dobu pobytu ve škole.

25 Kvě

Zápis do MŠ

Základní škola a Mateřská škola Zábřeh, Rudolfa Pavlů 1799/4,

okres Šumperk, příspěvková organizace

Seznam přijatých dětí do MŠ

1.   ZS/1-2021

2.   ZS/2-2021

 3.   ZS/3-2021

4.   ZS/4-2021

  5.  ZR01/21

  6. ZR02/21

  7. ZR04/21

8.ZR05/21

Seznam nepřijatých dětí do MŠ

ZS/5-2021

ZR03/21

ZR06/21

ZR07/21

ZR08/21

V Zábřehu 25.5.2021

05 Kvě

Otevření mateřských škol

Vážení rodiče,

v pondělí 10. 5. 2021 se otevírají brány obou našich školiček pro všechny děti bez omezení. Děti jsou osvobozeny od povinnosti testování i nošení roušek.

Prosíme, dávejte do školky pouze zdravé děti bez rýmy, kašle a dalších příznaků nachlazení a nemocí.

Všechny děti budou mít na tento den automaticky přihlášenou stravu tak, jak bylo zvykem před uzavřením. Přejete li si změny nebo odhlášky, je potřeba si zatelefonovat do školky nejpozději do pátku do 9:00 hodin. Další dny pak už bude přihlašování stravy fungovat dle režimu, který na jednotlivých školkách probíhal před zavřením, dle individuální domluvy.

Těšíme se na vás.

08 Dub

Zahájení vyučování 12. 4. 2021

Dobrý den,

od 12 .4. 2021 nastupují všechny ročníky zpět do prezenční výuky. 

Nástup do školy je podmíněn testováním. Testy budou probíhat 2x týdně vždy v pondělí a ve čtvrtek. U prvního testování teď v pondělí mohou být přítomni rodiče. Děti si budou testy provádět samy za dozoru pedagogického pracovníka.  

Rozpis nástupu dětí v testovací dny:  žáci, kteří navštěvují ranní družinu budou otestováni ihned po příchodu do družiny, žáci, kteří nenavštěvují ranní družinu budou přicházet v těchto intervalech:

7,30 – 4.ročník

7,40 – 1.ročník

7,50 – 3.ročník

8,00 – 2. a 5.ročník

Prosím dodržujte daný čas !!!V případě jakýchkoliv nejasností volejte na číslo 606 707 369.


Obědy jsou automaticky nahlášené všem, pokud si stravu nepřejete, musíte si je sami odhlásit.
Rozvrh zůstává zachovaný z předchozí prezenční výuky (únoru).


Během celého  pobytu ve škole je nutnost nosit roušku (+donést 2 náhradní). 

Instruktážní video seznamuje pedagogy i děti s metodou testování látkou, kterou máme k dispozici i v naší škole: https://www.youtube.com/watch?v=BmDnd140UH4

07 Dub

Otevření ZŠ a MŠ

Od pondělí 12.4.2021 nastoupí žáci 1.-5.ročníku do školy. Bude probíhat prezenční výuka. V provozu bude i školní družina. Obědy pro žáky budou od pondělí nahlášeny, pokud oběd nebudete chtít, odhlašte si ho ve stravovně.

Mateřskou školu mohou od 12.4.2021 navštěvovat pouze předškolní děti.

Podrobnější informace budou zveřejněny na stránkách školy v nejbližší době a až budou upřesněny MŠMT.

06 Dub

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY SKALIČKA

Milí rodiče, v květnu, jako každý rok, opět proběhne zápis do naší mateřské školičky.

Dokumenty k zápisu:

1. Žádost o přijetí

2. Čestné prohlášení rodičů, že je dítě řádně očkováno

3. Očkovací průkaz – kopie ( scan)

4. Rodný list dítěte – kopie ( scan)

5. Občanský průkaz zákonného zástupce – kopie ( scan).

Žádost o přijetí a čestné prohlášení o očkování si můžete vytištěné vyzvednout na dveřích budovy školky od 15. 4. 2021 nebo stáhnout na stránkách školy www.zsskalicka.cz ZDE:

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE DO MATEŘSKÉ ŠKOLY SKALIČKA KE STAŽENÍ ZDE: https://ulozto.cz/tamhle/rNl10ngka6Ei/name/Nahrano-11-4-2021-v-13-56-04

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ K OČKOVÁNÍ: https://ulozto.cz/tamhle/rNl10ngka6Ei/name/Nahrano-11-4-2021-v-13-56-04

Potřebné dokumenty doručte:

· datovou schránkou

· e-mailem s digitálním podpisem

· poštou

· vhozením do poštovní schránky umístěné na budově školy

Žádost bude vyřízena pod registračním číslem, které Vám bude zasláno e-mailem.

Seznam přijatých dětí (pod registračním číslem) bude zveřejněn na stránkách školy www.zsskalicka.cz a na dveřích budovy školy od 18. 5. 2021.

Kontakt pro případné dotazy: 606 707 369

Budeme se na vás těšit.