25 Bře

Zápis do 1.ročníku

Zápis dětí do 1. ročníku pro školní rok 2020-2021 proběhne od 14. do 30.dubna 2020

Zápis bude probíhat bez přítomnosti dětí i rodičů. Bližší informace zveřejníme v nejbližší době.

Rodiče, kteří budou žádat o odklad školní docházky musí doložit doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.