28 Čvn

Zdravověda není věda

Ve středu 19.4. 2023 se dolní třída proměnila na zdravotnické zařízení. Přišla za námi paní Bartoníčková – přednostka ústavu ošetřovatelství FZV UP , aby seznámila děti s prací zdravotnického personálu – sestřiček a záchranářů. Po teoretickém úvodu následovaly praktické ukázky. Paní Bartoníčková donesla s sebou spoustu zdravotnických pomůcek a materiálu. Děti si mohly spoustu věcí vyzkoušet na vlastní kůži – ať už v roli pacienta nebo sestřičky či ošetřovatele. Všem dětem se přednáška moc líbila a spousta zatoužila stát se záchranářem.

Moc děkujeme paní Bartoníčkové za poutavou přednášku.