21 Led

RECYKLOHRANÍ – Dlouhý, Široký, Bystrozraký

V pátek 10.1.2020 proběhla první část PROJEKTU RECYKLOHRANÍ s pohádkovým názvem Dlouhý, Široký a Bystrozraký. Druhá část tohoto projektu se uskutečnila v úterý 21.1.2020.

První část byla zaměřena na praktickou stránku projektu. Vydali jsme se spolu s pohádkovými postavičkami po stopách červeného kontejneru. Na pomoc jsme si vzali mapu a vyhledavač s odkazy na danou problematiku. Již na začátku nás čekala překážka. Daný kontejner, který měl být dle vyhledavače u Billy, nebyl. Naštěstí jsme zkušení „lovci (OD)-padů‘‘ a kontejner jsme vypátrali v nedaleké uličce.

Poté proběhlo krátké zopakování pro nás již známých informací ohledně recyklace a následovalo velké měření délky, šířky a hloubky kontejneru a jeho otvoru na vhoz odpadu. Děti se toho ujaly s velkou vervou a měření proběhlo několikrát z různých stran a úhlů. Všechny údaje si děti zanesly do svých badatelských listů.

V druhé části jsme se věnovali zpracování pořízených údajů. Děti se rozdělily do pěti skupin a společně získané údaje vyhodnotily. I když některé vzorečky neznaly, vzaly si na pomoc internet a paní učitelku. Společně pak úspěšně listy vyplnily.

Jsme rádi, že jsme zadaný projekt zvládli a všichni se opět těšíme na další úkol. Fotografie ZDE.