15 Bře

Olympijské hry

Děti ze 3. a 5.ročníku se v hodinách pracovních činností, výtvarné výchovy a ICT věnovaly tématu Zimních olympijských her 2018. Vyráběly karty s olympijskými sporty, na které průběžně zapisovaly úspěchy našich sportovců. Na počítačích vyhledávaly informace k olympijským hrám, tím vznikla velká informační tabule s místem konání, časovým posunem, výsledková listina s obsahem medailí,… V dalších hodinách jsme se zaměřili na země, které se účastní ZOH a pokusili se nakreslit všechny vlajky těchto zemí. Tím ale jejich práce nekončí, protože následuje paralympiáda a děti mají opět za úkol doplňovat informace o úspěších našich paralympioniků.