10 Kvě

Naše malé kompostování

V rámci celoroční hry Recyklohraní, do kterého je naše škola zapojena, jsme se s dětmi pokusily vytvořit si vlastní kompost.

Nejprve jsme se seznámily se základními pojmy a po úspěšném zvládnutí teorie jsme přešly v praxi. Děti byly skvělé a každý si vytvořil svůj malý kompost v pet láhvi, ve které budeme pozorovat tajemný život v tomto malém kousku vesmíru.

Více fotografií najdete na Rajčeti:-)