17 Kvě

Den maminek

Ve čtvrtek 10.května proběhla  na školní zahradě besídka ke Dni maminek. Školáci a děti ze školky si pro maminky a ostatní hosty připravili pásmo tanečků, písniček, básniček i pohádek. Žáci 4. a 5. ročníku si sami (bez pomoci p. učitelek) nacvičili a připravili historické vystoupení – Husité. Předvedli scénku i historickou bitvu a jejich vystoupení sklidilo úspěch. Na závěr děti předaly maminkám dárečky, které si samy vyrobily.