08 Dub

Zápis do MŠ Ráječek

Zápis dětí do MŠ pro školní rok 2020/2021 bude probíhat bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců, od 4. do 15.5.2020

Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let. Dítě mladší 3 let nemá na přijetí právní nárok.

Pro děti narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 je předškolní vzdělávání povinné.

Žádost o přijetí lze podat:

  • datovou schránkou
  • e-mailem s digitálním podpisem
  • poštou nebo vhozením do poštovní schránky umístěné na budově školy
  • v krajním případě osobně

Podrobné informace budou zveřejněny v nejbližších dnech na stránkách školy.

Kontakt.: 606 707 369