07 Pro

Činnost školní družiny v září – listopadu

Integrovaný blok PODZIM

V září jsme zahájili činnost projektem STROMY.

Děti se učily poznávat podle charakteristických znaků stromy v terénu a v odborné literatuře a počítači si doplnily další znalosti.

V říjnu byl týden TÁBORNÍKA, zakončený stavbou ohniště a opékáním špekáčků.

Konec měsíce byl ve znamení dýní, kdy jsme vydlabali obrovskou dýni a vyzdobili vchod školy. Domů si děti odnesly skleněnou lucernu, kterou si vyrobily ubrouskovou technikou.

V listopadu jsme při každé vycházce sbírali vhodné plody a přírodniny na výrobu adventních svícnů. Jejich výrobou děti zakončily celý integrovaný blok.