08 Led

My tři králové jdeme k vám

Minulý týden byl průběžně tématicky zaměřen na svátek „Tříkrálový“. Děti ze Skaličky se učily chápat jeho podstatu a velmi si užily množství různých aktivit, které pro ně byly připraveny.