16 Dub

Zápis dětí do 1.ročníku

Zápis do 1. třídy 

Ve dnech 12. a 13. 4. 2018 proběhl  zápis do 1. třídy, kterého se zúčastnilo celkem 9 dětí.
Pro děti byly připraveny  zajímavé úkoly, které postupně plnily. Nemusely se však bát, vše bylo pojato formou hry a povídání.
Hned po vstupu do třídy se děti proměnily v kapitány námořní lodi a jako takové ukazovaly své dovednosti na palubě. Nejprve se řádně představily admirálovi a posádce (učitelé). Potom, jako správní kapitáni, nalovily dostatek ryb, aby zajistili zásoby pro svou posádku. Přitom se jim, mimo jiné, „přimotalo“ do sítě i pár nepotřebných věcí. Zde měly ukázat svůj postřeh, všeobecný přehled a slovní zásobu.
Dalším úkolem bylo přejít a přeskákat po palubní lávce tam a zpět, aby dokázaly svou řádnou tělesnou zdatnost. Hned nato se pustily do skládání „nalovených“ rybek na správné místo, kdy poznávaly nejen barvu, ale i počet a polohu rybiček.
Odměnou jim byla truhla s pokladem, plná diamantů – geometrických tvarů a písmenek, které děti s přehledem určily. Poté se kapitáni přemístili k maketě námořní mapy, kde museli roztřídit lodě podle barvy a velikosti. Každá loďka byla také očíslovaná a tak je kapitáni nakonec seřadili rovněž podle čísel. Po náročném úkolu si s posádkou zazpívali a zabubnovali na bubínek. Nakonec přidali i nějakou tu básničku.
Ale protože jsme na moři, za chvíli přišlo hlášení o veliké bouři, a tak kapitáni museli nechat zábavy a své lodě bezpečně zavést do přístavu a to pomocí labyrintu, kde bylo jejich úkolem najít co nejrychlejší a nejbezpečnější cestu. Po zdárném splnění úkolu, kdy všechny lodě byly zachráněné v bezpečí přístavu, zasedli děti k pastelkám. Každé dostalo obrázek nedokreslené lodě, kterou pak podle své fantazie dokreslilo. Nakonec se ještě po krátkém povídání rozloučily s posádkou.
Všechny děti se zhostily role kapitána na jedničku a každé si domů odneslo pamětní list, sladký dáreček, a jak doufá naše posádka, i spoustu zážitků z této nové velké dobrodružné cesty.