28 Bře

Týden otevřených dveří 2. 4. – 5. 4. 2019

Srdečně Vás zveme na dny otevřených dveří, které budou probíhat v termínu 2. – 5. dubna od 8 do 16 hodin.
Pro všechny návštěvníky je připravena prohlídka počítačové učebny, tříd ZŠ a MŠ, školní družiny, stravovny a v dopoledních hodinách můžete navštívit vyučovací hodinu.

Vyhovuje vašemu dítěti rodinné, klidné a nestresující prostředí? Potřebujete pro své dítě individuální přístup? Chcete zdravé a bezpečné prostředí? Pak je naše ZŠ a MŠ ideálním místem pro Vás.

Nabízíme:
– rodinné, klidné a nestresující prostředí
– kroužky: čtenářský, deskové hry, kroužek angličtiny
– zaměření na ekologickou výchovu, zdravý životní styl
– od 3. ročníku výuku anglického jazyka
– menší počet dětí a věková různorodost ve třídách naší ZŠ umožňuje lepší individuální přístup jak k dětem nadaným, tak i k dětem se specifickými poruchami učení nebo chování – škola se nachází v příjemném prostředí a má dostatek prostoru pro relaxaci žáků
– projektové dny, besídky, výuka plavání, škola v přírodě, lyžařský kurz v MŠ, sportovní a kulturní akce

Těšíme se na Vás!