28 Čvn

Seznam pomůcek na školní rok 2018-2019

Seznam věcí do 1.ročníku

Pouzdro, pastelky, voskovky, tužka č. 1, 2, 3, guma, lepidlo, nůžky, suché pastely, plastelína, štětec malý a velký, kelímek na vodu, malý deníček, notový sešit

Převlečení do Tv, cvičky, tenisky, přezůvky

Seznam věcí do 2.ročníku

Barevné papíry, vodové barvy, tempery, štětec malý a velký, lepidlo, nůžky, suché pastely, voskovky, tužka č. 1, 2, 3, plastelína, kelímek na vodu, převlečení do VV, pravítko

výkresy malé – 20 ks                                  sešit č. 513 – 1 ks

výkresy velké – 15 ks                                 deníček

sešit č . 512 – 5 ks                                        velký nelinkovaný sešit do geometrie

notový sešit

Seznam věcí do 3.ročníku

Barevné papíry, vodové barvy, tempery, štětec malý a velký, lepidlo, nůžky, suché pastely, voskovky, tužka č. 1, 2, 3, plastelína, kružítko, kelímek na vodu, převlečení do VV a TV

pravítko 30 cm, pravítko trojúhelníkové s ryskou

výkresy malé – 20 ks                                   sešit č. 5110 – 1 ks

výkresy velké – 15                                        notový sešit

sešit č. 512 – 5 ks                                       deníček

sešit č. 513 – 1 ks                                       velký nelinkovaný sešit do geometrie

Seznam věcí do 4.ročníku

Barevné papíry, vodové barvy, tempery, štětec malý a velký, lepidlo, nůžky, suché pastely, voskovky, tužka č. 1, 2, 3, plastelína, kružítko, kelímek na vodu, převlečení do VV a TV

pravítko 30 cm, pravítko trojúhelníkové s ryskou

výkresy malé – 20 ks                                    sešit č. 523 – 8 ks

výkresy velké – 15 ks                                   velký nelinkovaný sešit do geometrie

velké linkované sešity – 3 ks                         deníček

notový sešit                                                    linkovaný blok

Seznam věcí do 5.ročníku

Barevné papíry, vodové barvy, tempery, štětec malý a velký, lepidlo, nůžky, suché pastely, voskovky, tužka č. 1, 2, 3, plastelína, kružítko, kelímek na vodu, převlečení do VV

a TV

pravítko 30 cm, pravítko trojúhelníkové s ryskou

výkresy malé – 20 ks                                sešit č. 524 – 3 ks

výkresy velké – 15 ks                                velké linkované sešity – 3 ks

notový sešit                                                 deníček

sešit č.523 – 8 ks                                          linkovaný blok