09 Dub

Informace k testování

V případě, že žák nebude testován, nemůže se účastnit výuky ve škole.

Bude mu zasíláno učivo a úkoly e-mailem nebo v papírové podobě.   

Testování se neprovádí:

1) Jestliže žák doloží negativní výsledek RT-PCR testu, provedený na odběrovém místě ne starší 48 hodin.

2) Jestliže žák prodělal onemocnění COVID-19 a od prvního testu s pozitivním výsledkem neuplynulo 90 dní. Tuto skutečnost je třeba prokazatelně doložit.