ŠVP pro ZŠ

Učební plán

V 1. – 5. ročníku probíhá výuka podle

Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání s příznačným názvem:

„Š k o l a  s p o k o j e n ý ch  d ě t í“