25 Kvě

Zápis do MŠ

Základní škola a Mateřská škola Zábřeh, Rudolfa Pavlů 1799/4,

okres Šumperk, příspěvková organizace

Seznam přijatých dětí do MŠ

1.   ZS/1-2021

2.   ZS/2-2021

 3.   ZS/3-2021

4.   ZS/4-2021

  5.  ZR01/21

  6. ZR02/21

  7. ZR04/21

8.ZR05/21

Seznam nepřijatých dětí do MŠ

ZS/5-2021

ZR03/21

ZR06/21

ZR07/21

ZR08/21

V Zábřehu 25.5.2021